Gå til søkefunksjon Gå til innhold

Du må bruke en annen nettleser. For å bruke våre webtjenester kan du isteden bytte til en av disse nettleserne: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox. Les mer om anbefalte nettlesere.

Økonomisk bedring til tross for politisk risiko

Gjennom 2017 har SEB vært mer optimistisk enn konsensus av analytikere. Likevel har vi regelmessig måttet foreta forsiktige oppjusteringer. På grunn av sterke signaler gjør vi igjen slike forsiktige oppjusteringer av BNP-prognosen for de fleste land. Dette er en av konklusjonene i SEBs novemberutgave av Nordic Outlook, en rapport som utkommer hvert kvartal.

Etter tre svake år er Norge nå på riktig vei. Privat forbruk, næringsinvesteringer og eksport vil overta som drivere for finanspolitisk og pengepolitisk stimulus og byggebransjen. BNP i fastlands-Norge vil vokse med nesten 2,5 prosent i både 2018 og 2019 og BNP inkludert offshore, olje og gass vil øke med henholdsvis 1,5 prosent og nesten 2,00 prosent. Norges Bank vil avvente en eventuell renteøkning til slutten av 2018.

Den brede positive trenden i verdensøkonomien har fortsatt denne høsten. I USA overrasket BNP-veksten i 3. kvartal 2017 positivt. Den japanske økonomien vokser nå raskere enn på lenge. I euro-området imponerer Tyskland og Spania fortsatt, men situasjonen har også blitt bedre i Frankrike og Italia. Brexit-prosessen plager britisk økonomi merkbart, men i litt mindre grad enn fryktet. Også i fremvoksende markeder (EM) har lyspunktene dominert. For eksempel fortsatte den kinesiske økonomien å operere på full gass før kommunistpartiets kongress, som fant sted i oktober. India er imidlertid et viktig unntak, med en skarpere nedgang enn forventet. De nordiske økonomiene fortsetter sin vekst over trend. I Sverige fortsetter BNP og sysselsetting å øke raskt, men vekstsammensetningen endres etter hvert som boligbyggingen reduseres mens eksport og industriproduksjon øker.