Gå til søkefunksjon Gå til innhold

Du må bruke en annen nettleser. For å bruke våre webtjenester kan du isteden bytte til en av disse nettleserne: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox. Les mer om anbefalte nettlesere.

Nordic Outlook: Finansmarkedene ved nytt veiskille etter Trump-seier

Etter Brexit-avstemningen og Donald Trumps seier i det amerikanske presidentvalget har de politiske forutsetningene endret seg dramatisk for den vestlige verden.

På områder som global handels- og sikkerhetspolitikk er usikkerheten stor og helt nye scenarier med langsiktige negative økonomiske konsekvenser er blitt aktuelle. Det er en av konklusjonene i november-utgaven av SEBs rapport Nordic Outlook.

Etter Brexit-avstemningen og Donald Trumps seier i det amerikanske presidentvalget har de politiske forutsetningene endret seg dramatisk for den vestlige verden.

På områder som global handels- og sikkerhetspolitikk er usikkerheten stor og helt nye scenarier med langsiktige negative økonomiske konsekvenser er blitt aktuelle. Det er en av konklusjonene i november-utgaven av SEBs rapport Nordic Outlook.

I Vest-Europa står vi overfor en rekke viktige valg det kommende året når Østerrike, Italia, Nederland, Frankrike og Tyskland går til valgurnene. Om vindene fra de angelsaksiske landene blåser innover kontinentet innebærer det at det politiske kartet for hele Europa må tegnes på nytt.

I Norge er situasjonen stabil, og det har vært få endringer siden Nordic Outlook i august. Etter flere år med svekket vekst som følge av oljeprisfall og store kutt i oljesektoren, snudde det i vinter. En kraftig penge- og finanspolitikk har hjulpet til å begrense de negative spredningseffektene til andre deler av økonomien. Det er ikke-oljerelatert innenlandsk etterspørsel, spesielt investeringer og privat forbruk, som bidrar positivt. En fortsatt investeringsnedgang i oljesektoren, med påfølgende negative effekter på aktivitet og sysselsetting hos underleverandører, demper imidlertid oppgangen for hele økonomien.