Gå til søkefunksjon Gå til innhold

Du må bruke en annen nettleser. For å bruke våre webtjenester kan du isteden bytte til en av disse nettleserne: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox. Les mer om anbefalte nettlesere.

Nordic Outlook: Norsk økonomi har nådd bunnen

Norsk økonomi har nådd bunnen, og innenlandsk etterspørsel styrker seg til tross for fallende oljeinvesteringer. Arbeidsmarkedet og produksjonssektoren har flere lyspunkter. Regjeringens finanspolitikk vil bli enda mer ekspansiv – det største stimuleringsprogrammet siden 2009, i følge vår siste Nordic Outlook-rapport.

Vi venter at Norges Bank vil komme med ytterligere ett rentekutt, til 0,25 prosent. Våre prognoser viser at Norges fastlands-BNP vil vokse med 1,1 prosent i 2016 (nedjustert fra 1,5 prosent i februarutgaven av Nordic Outlook). I 2017 vil fastlandsveksten øke til 2,0 prosent, i følge våre prognoser.

Sveriges BNP-vekst vil avta noe i 2017, uten at det er noe dramatikk i det. Veksten i 2016 er beregnet til 4 prosent, ned fra 4,1 prosent i 2015. I 2017 ventes en vekst på 2,8 prosent, som fremdeles er over trendnivå. Lavere immigrasjon og flaskehalser i bygg- og anleggsbransjen bidrar til den reduserte veksten. Hvis britene velger å trekke seg ut av EU (Brexit) i folkeavstemningen 23. juni vil det ha en større politisk enn økonomisk effekt for Sverige. En britisk uttreden vil endre maktbalansen i EU i favør av eurosone-landene, og vil øke presset på Sverige for å innføre euro.

I Danmark er fjorårets skuffende økonomiske vekst vanskelig å forklare. Fremtidsutsiktene er imidlertid positive, blant annet som følge av etterspørselsvekst. Vi venter en vekst i Danmark på 1,5 prosent i 2016 og 2,2 prosent i 2017.

Den finske økonomien har i likhet med Norges passert bunnivået, men står foran en lang og krevende motbakke. Eksporten vil bedre seg noe, men husholdningene møter press fra mange retninger. Lav inflasjon åpner for en bedring i kjøpekraften, men det blir oppveid av en stram offentlig økonomi. Vi venter en vekst i Finlands BNP på 0,7 prosent i 2016, marginalt høyere enn fjorårets vekst. I 2017 venter vi at den finske økonomien vil vokse med 1,1 prosent.