Gå til søkefunksjon Gå til innhold

Du må bruke en annen nettleser. For å bruke våre webtjenester kan du isteden bytte til en av disse nettleserne: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox. Les mer om anbefalte nettlesere.

Global vekst trumfer politisk usikkerhet

Velbegrunnet optimisme, ikke bare vage håp, vil prege verdensøkonomien i 2017-18. Selv om konfliktnivåer har økt og politiske utfordringer ikke bør undervurderes, så er proteksjonistisk retorikk ikke det samme som praktisk politikk, i følge SEBs økonomer i mai-utgaven av Nordic Outlook, en rapport som utkommer hvert kvartal.

Fremtidsutsiktene for fremvoksende økonomier har nylig blitt langt lysere. Til tross for trusler om proteksjonisme, så vokser verdenshandelen igjen, og dette gir fart til fremvoksende økonomier, som ofte er eksportavhengige. Kinas rolle er helt sentral, og selv om optimismen har økt betydelig står vi fast ved vår forsiktige vekstprognose.

Norsk økonomi nådde et vendepunkt i fjor, med vekst i fastlands-BNP på beskjedne 0,8 prosent, den laveste årlige vekstraten siden finanskrisen. Nedbremsingen i veksten ble balansert av en solid investeringsoppgang i fastlandsøkonomien, kombinert med sterke penge- og finanspolitiske tiltak. Utsiktene er positive og konturene vi tegnet i februarutgaven av Nordic Outlook holder stand.

Den sterke reduksjonen i investeringene i petroleumssektoren har hemmet vekst siden 2014, men investeringssyklusen viser nå positive takter. Høyere og mer stabile oljepriser har gjort prosjektkalkylene mer attraktive og det har ført til flere investeringsbeslutninger. Bransjen har også oppjustert investeringsplanene sine for 2017. Vi venter en reduksjon i investeringene i petroleumssektoren på 7,0 prosent i 2017, sammenlignet med en reduksjon i 2016 på 14,7 prosent, men vår prognose på 3,0 prosent for 2018 er uendret.