Gå til søkefunksjon Gå til innhold

Du må bruke en annen nettleser. For å bruke våre webtjenester kan du isteden bytte til en av disse nettleserne: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox. Les mer om anbefalte nettlesere.

Lavt forbruk større trussel enn lav oljepris

Lavere forbruk er en større trussel mot veksten i norsk økonomi enn lav oljepris. Fallet i oljeprisen har truffet resten av økonomien, og veksten i fastlands-BNP – eksklusiv olje, gass og shipping – er nå nede på omkring en prosent i fjerde kvartal 2015, sammenlignet med året før. Effektene av oljeprisfallet er imidlertid dempet av finanspolitiske tiltak, lav rente og en sterk svekkelse i kronekursen. Den største trusselen mot norsk vekst er reduksjon i forbruket, i følge vår siste Nordic Outlook-rapport.

Norsk økonomi er svekket av lave oljepriser, som reduserer både investeringsnivå og norske husholdningers fremtidsutsikter. Ekspansiv penge- og finanspolitikk og en sterkt svekket krone vil imidlertid bidra til å opprettholde en akseptabel vekst i økonomien. Vi venter at Norges BNP-vekst vil være 1,5 prosent i 2016 og 1,6 prosent i 2017. Norges Bank vil etter vår mening redusere styringsrenten til 0,50 prosent, og styringsrenten vil ikke økes før sent i 2017.

Global vekst har potensial til å øke, men er skjør og er preget av ubalanser. Nedsiderisiko dominerer, til tross for mange år med ekspansiv pengepolitikk og sterk fallende energipriser. Verdens vareprodusenter møter motvind på grunn av svak etterspørsel, overproduksjon og fall i råvarepriser. I mange land har imidlertid servicesektoren vist god utholdenhet.

En kombinasjon av redusert vekst i Kina, men uten en hard landing, sterke konsumtall i USA og gradvis bedring i europeiske økonomier vil lede til en forsiktig økning i økonomisk vekst.