Gå til søkefunksjon Gå til innhold

Nordic Outlook: Kortsiktig lettelse, men langsiktig risiko

Norsk økonomi ser ut til å ha nådd høydepunktet for høsten 2019. Fastlandsøkonomien (untatt olje, gass og skipsfart) vil avta mot trendutviklingen når oljeinvesteringene faller og etterspørselen fra sektoren krymper. BNP-veksten på fastlandet vil avta fra 2,5 prosent i fjor til 2,0 prosent i 2020 og 1,8 prosent i 2021. I år vil den svake kronen presse inflasjonen over målet. Men på grunn av økte internasjonale risikoer, tregere innenlandsk økonomisk vekst og mindre risiko for finansiell stabilitet, vil Norges Bank la styringsrenten være uendret på 1,50 prosent.

Norsk økonomi ser ut til å ha nådd høydepunktet for høsten 2019. Fastlandsøkonomien (untatt olje, gass og skipsfart) vil avta mot trendutviklingen når oljeinvesteringene faller og etterspørselen fra sektoren krymper. BNP-veksten på fastlandet vil avta fra 2,5 prosent i fjor til 2,0 prosent i 2020 og 1,8 prosent i 2021. I år vil den svake kronen presse inflasjonen over målet. Men på grunn av økte internasjonale risikoer, tregere innenlandsk økonomisk vekst og mindre risiko for finansiell stabilitet, vil Norges Bank la styringsrenten være uendret på 1,50 prosent.

Les hele rapporten her