Gå til søkefunksjon Gå til innhold

Du må bruke en annen nettleser. For å bruke våre webtjenester kan du isteden bytte til en av disse nettleserne: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox. Les mer om anbefalte nettlesere.

Nordic Outlook: Kortsiktig lettelse, men langsiktig risiko

Norsk økonomi ser ut til å ha nådd høydepunktet for høsten 2019. Fastlandsøkonomien (untatt olje, gass og skipsfart) vil avta mot trendutviklingen når oljeinvesteringene faller og etterspørselen fra sektoren krymper. BNP-veksten på fastlandet vil avta fra 2,5 prosent i fjor til 2,0 prosent i 2020 og 1,8 prosent i 2021. I år vil den svake kronen presse inflasjonen over målet. Men på grunn av økte internasjonale risikoer, tregere innenlandsk økonomisk vekst og mindre risiko for finansiell stabilitet, vil Norges Bank la styringsrenten være uendret på 1,50 prosent.

Norsk økonomi ser ut til å ha nådd høydepunktet for høsten 2019. Fastlandsøkonomien (untatt olje, gass og skipsfart) vil avta mot trendutviklingen når oljeinvesteringene faller og etterspørselen fra sektoren krymper. BNP-veksten på fastlandet vil avta fra 2,5 prosent i fjor til 2,0 prosent i 2020 og 1,8 prosent i 2021. I år vil den svake kronen presse inflasjonen over målet. Men på grunn av økte internasjonale risikoer, tregere innenlandsk økonomisk vekst og mindre risiko for finansiell stabilitet, vil Norges Bank la styringsrenten være uendret på 1,50 prosent.

Les hele rapporten her