Gå til søkefunksjon Gå til innhold

Du må bruke en annen nettleser. For å bruke våre webtjenester kan du isteden bytte til en av disse nettleserne: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox. Les mer om anbefalte nettlesere.

Positive signaler i verdensøkonomien

I løpet av de siste månedene har det vært flere positive signaler i verdensøkonomien. En rekke forventningsindikatorer er på sitt høyeste nivå siden 2011. Dette skyldes blant annet forventninger om finanspolitiske stimuleringstiltak fra president Donald Trumps administrasjon, men også endringer i politikken på områder som energispørsmål og finansiell regulering.

Oppgangen begynte før det amerikanske presidentvalget, noe som indikerer at den også drives av andre faktorer. Oljeprisens retur til høyere nivåer har for eksempel lettet situasjonen for produsentland under press, og har gitt en injeksjon til globale aksjemarkeder, som ofte er relativt sterkt vektet mot energi og råvarer.

I mellomtiden er prisene fortsatt lave nok til å gi lettelse til land som er nettoimportører av olje. Vi er også sannsynligvis i en fase av den økonomiske syklusen hvor ressursutnyttelsen har klatret til nivåer som vil utløse noe mer investering og noe høyere lønnspress. Historisk erfaring viser at rekonvalesensen etter finanskriser vanligvis tar 6 til 8 år; en mer robust oppgang nå ville være i samsvar med dette mønsteret.

I Norge trekker lave investeringer i oljesektoren ned, men fastlandsetterspørselen fortsetter å være solid. Kraftig økning i boligpriser gir en nedsiderisiko, men raskt fallende inflasjon forsinker renteøkninger.

Norsk økonomi begynte å komme seg etter oljeprisfallet sist vinter. Årsaken var lokal, og kan langt på vei forklares med vekst i fastlandsinvesteringer. Innenlandsk etterspørsel (eksklusiv olje) steg 2,7 prosent i tredje kvartal målt mot ett år tidligere. Norsk økonomi har tålt nedgangen bedre enn de fleste fryktet, men aktiviteten vil holde seg under det normale i de neste par årene. Et noe bedre momentum er forventet i 2017, da veksten i fastlands-BNP sannsynligvis fortsatte i fjerdekvartal. Nasjonalregnskapet for 4. kvartal og hele året vil bli offentliggjort 9. februar. Vekst i privat
forbruk i tråd med vekst i faktisk disponibel inntekt bør bidra til å opprettholde den positive utviklingen.