Gå til søkefunksjon Gå til innhold

Du må bruke en annen nettleser. For å bruke våre webtjenester kan du isteden bytte til en av disse nettleserne: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox. Les mer om anbefalte nettlesere.

Nordic Outlook: Tidevannet har snudd

Norsk økonomi nådde bunnen sist vinter, og ferske indikatorer og økonomiske nøkkeltall tyder på forsiktig bedring. Det er en av konklusjonene i siste utgave av SEBs Nordic Outlook.

Norsk økonomi har vært sterkt preget av store kutt i kostnader og investeringer i petroleumssektoren, noe som har hemmet veksten de siste to årene. Nedturen har vært asymmetrisk, og de sektorene og områdene av landet som har vært mest oljeavhengig er de som er hardest rammet.

Det har vært frykt for sekundæreffekter i resten av økonomien, men en rekke indikatorer og økonomiske nøkkeltall har i det siste støttet vår prognose fra mai-utgaven av Nordic Outlook om at vi passerte bunnen sist vinter.

Utenfor Norges grenser har både politiske og økonomiske hendelser skapt turbulens. Brexit-avstemningen, utviklingen i det amerikanske presidentvalget, økt støtte til høyrevridde populistpartier i Europa og redusert demokrati i flere fremvoksende økonomier tyder på et høyere politisk risikonivå.

Samtidig er det lyspunkter. Det første sjokket etter Brexit-avstemningen ble erstattet av en børsopptur drevet frem av signaler om en løsere sentralbankpolitikk og positive økonomiske indikatorer.