Gå til søkefunksjon Gå til innhold

Du må bruke en annen nettleser. For å bruke våre webtjenester kan du isteden bytte til en av disse nettleserne: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox. Les mer om anbefalte nettlesere.

Nå senker vi renten

Med bakgrunn i endret rentenivå samt dagens konkurransesituasjon, endrer vi nå låne- og innskuddsbetingelser for våre Private Banking kunder.

Renteendringene gjøres gjeldende fra 30. november 2015.

Med bakgrunn i endret rentenivå samt dagens konkurransesituasjon, endrer vi nå låne- og innskuddsbetingelser for våre Private Banking kunder.


Endring i lånerente

Vi senker nå lånerenten med 0,25 % poeng.
Standardrente for lån med pant i bolig over NOK 5 mill. settes til p.t. 2.55% p.a.


Endring i innskuddsrente

Renten for ordinære innskudd settes ned med 0,25 % poeng.

Ny effektiv rente blir:

  • for kontobeholdning under 1 million: 0,05 %
  • for kontobeholdning over 1 million: 1,00 %. 

Innskudd utover NOK 10 millioner prises individuelt.

Renteendringene gjøres gjeldende fra 30. november 2015.