Gå til søkefunksjon Gå til innhold

Du må bruke en annen nettleser. For å bruke våre webtjenester kan du isteden bytte til en av disse nettleserne: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox. Les mer om anbefalte nettlesere.

Kommentar til tilsyn med tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering

Finanstilsynet gjennomførte tilsyn med SEB Oslofilialen våren 2022. Tilsynet var en del av Finanstilsynet ordinære oppfølgning av finansinstitusjoners tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering. 

Under tilsynet ble det avdekket enkelte forhold, som i ettertid har resultert i merknader og pålegg om retting. Dette gjelder forhold som filialen var kjent med etter egen oppfølgning av arbeidet med tiltak mot finansiell kriminalitet. Arbeidet med å utbedre disse forholdene har derfor pågått over tid og Finanstilsynet er informert om tiltak gjennomført etter at tilsynet fant sted.

"Vi vil understreke at vi tar Finanstilsynets merknader og pålegg alvorlig. Banken har en klar målsetting og en tydelig strategi i sitt arbeide med tiltak mot finansiell kriminalitet. Arbeidet med å videreutvikle tiltak mot finansiell kriminalitet, herunder de forhold som Finanstilsynet hadde merknader til, har derfor høy prioritet" sier Country Manager for SEB i Norge John Turesson.