Gå til søkefunksjon Gå til innhold

Investment Outlook: Tror på solid økonomisk vekst

Vi tror fremdeles på solid økonomisk vekst i verden. De siste månedene har makrotallene vist solid momentum både i USA og Europa, mens tallene har vært på den svake siden i Kina. Med bakgrunn i den økonomiske transformasjonen som skjer i Kina forventer vi gradvis avtagende veksttakt.

Vi tror fremdeles på solid økonomisk vekst i verden. De siste månedene har makrotallene vist solid momentum både i USA og Europa, mens tallene har vært på den svake siden i Kina. Med bakgrunn i den økonomiske transformasjonen som skjer i Kina forventer vi gradvis avtagende veksttakt. Vi forventer at de store sentralbankene vil bidra positivt med fremdeles ekspansiv pengepolitikk. Det vil underbygge aksjemarkedet.

De siste månedene har vekstusikkerheten tiltatt og investorer forventer en høyere risikopremie. I aksjemarkedet er mye av oppgangen frem til sommeren «vasket» bort, og i høyrentemarkedet har kreditspreddene gått ut. Vårt syn er at markedsaktrøene har justert sine forventninger, og at vi noe lenger frem vil komme i roligere farvann.

Aksjer er fremdeles vår prefererte aktivaklasse, og vi har mest tro på Europa. Vi er fremdeles forsiktige med råvareeksporterende land, og er mer positive til utviklende økonomier enn vekstmarkeder. Innen vekstmarkedsuniverset er vi mest positive til Asia, med unntak av råvareeksportører, og registrerer at prisingen har kommet godt ned. I Norden er vi mest positive til Sverige og Danmark hvor veksten er god. Svenske eksportbedrifter nyter godt av en svak svensk krona.