Gå til søkefunksjon Gå til innhold

Du må bruke en annen nettleser. For å bruke våre webtjenester kan du isteden bytte til en av disse nettleserne: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox. Les mer om anbefalte nettlesere.

Investment Outlook september 2016

Vi tror på fremdeles moderat vekst i den utviklende delen av verden. For vekstmarkeder ser momentet ut til å peke i riktig retning etter flere år med svak utvikling.

Råvareavhengige økonomier som Brasil og Russland er børsvinnere så langt i år. Får SEB rett i sitt syn på oljeprisen, er det positivt for disse markedene. Det er samtidig enkelte usikkerhetsmomenter, som når Fed hever renten, og utfallet av det amerikanske presidentvalget.

Vi tror på fremdeles moderat vekst i den utviklende delen av verden. For vekstmarkeder ser momentet ut til å peke i riktig retning etter flere år med svak utvikling.

Råvareavhengige økonomier som Brasil og Russland er børsvinnere så langt i år. Får SEB rett i sitt syn på oljeprisen, er det positivt for disse markedene. Det er samtidig enkelte usikkerhetsmomenter, som når Fed hever renten, og utfallet av det amerikanske presidentvalget.

Vi forventer at de store sentralbankene fremdeles er forsiktige med å stramme til pengepolitikken. Det støtter opp under markedet. På grunn av svært lav yield er forventningene lave til hva investor får i avkastning på stats- og investment grade rentepapirer. Vi er mer positive til aksjer, og høyrente papirer. Her forventer vi i den utviklede del av verden 5-6 % avkastning de neste 12 månedene.

Vekst markeder er langt på vei avhengig av oljeprisutvikling, og hva Fed foretar seg. Vi oppfordrer norske investorer til å ha et bevisst forhold til valutaeksponeringen i sine porteføljer. Det kan være store bevegelser hvis oljepriser stiger, og Norges Bank signaliserer at framtidsutsiktene er bedret.

Les mer i septemberutgaven av Investment Outlook