Gå til søkefunksjon Gå til innhold

Du må bruke en annen nettleser. For å bruke våre webtjenester kan du isteden bytte til en av disse nettleserne: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox. Les mer om anbefalte nettlesere.

Investment Outlook november 2016

2016 har vært et år med flere enkeltstående hendelser som har preget markedet. Det begynte med det store oljeprisfallet i begynnelsen av året. Deretter fulgte Brexit. Og nylig Trumps overraskende seier i det amerikanske presidentvalget.

2016 har vært et år med flere enkeltstående hendelser som har preget markedet. Det begynte med det store oljeprisfallet i begynnelsen av året. Deretter fulgte Brexit. Og nylig Trumps overraskende seier i det amerikanske presidentvalget.

Finansmarkedene tok utfallet av de to siste hendelsene relativt rolig. Den underliggende økonomiske veksten ser bedre ut, og trenden på spørreundersøkelser blant innkjøpssjefer peker opp de fleste regioner. Det er også håp om at fiskale tiltakspakker i form av skattekutt og investeringer i infrastruktur i USA skal bygge opp under denne trenden. Det vil i så fall også bety at blir lettere for den amerikanske sentralbanken å heve renten. Utfordringen til amerikanske aksjemarkedet er en relativt høy prising.

I Europa ser prisingen bedre ut, men veksten i mange land i Eurosonen er svak. I tillegg er det valg flere steder det neste året. Med den proteksjonistiske trenden som råder i den vestlige verden, bidrar valgene til økt usikkerhet.

Lange renter har steget markant de siste månedene, i takt med økt tro på høyere inflasjon. Dette i kombinasjon med mindre overkapasitet spesielt i USA, men også til en viss grad i Europa, er også en risiko som må vurderes nøye. Vi holder oss relativt nøytrale til risiko i lys av de svært lave rentene og relativt høy aksjeprising. Skepsis til frihandel i kombinasjon med sterkere amerikansk dollar, er alt annet like, negativt for vekstmarkeder.

For norske investorer er oljeprisen avgjørende. Vi fortsetter å tro på balanse i 2017. Det mener vi er positivt for både Oslo Børs og norske kroner. Vi er derfor forsiktige med internasjonale investeringer som ikke er valutasikret. Hvis den underliggende økonomiske veksten holder seg, kan vi forvente inntjeningsvekst rundt 10 % mange steder i 2017. Det er tilstrekkelig til å ha tro på en 5-7 % avkastning selv om multiplene skal noe inn.

Innen renter er vi mest positive til høyrente obligasjoner og lån. Vi er forsiktige med både statsobligasjoner og investment grade kreditter med lang rentedurasjon.

Les mer i denne utgaven av Investment Outlook.