Gå til søkefunksjon Gå til innhold

Du må bruke en annen nettleser. For å bruke våre webtjenester kan du isteden bytte til en av disse nettleserne: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox. Les mer om anbefalte nettlesere.

Bedret økonomisk situasjon, men avmålte globale vekstutsikter

Siden forrige utgave av Investment Outlook har vi sett en god utvikling innen de fleste aktivaklasser. Bakgrunnen er flerdelt, men en avventende holdning fra den amerikanske sentralbanken og stimulanser fra Kina har vært blant hovedbidragsyterne. Det har ført til en svakere dollar, stigende råvarepriser, syklisk oppgang og høyere risikovillighet blant investorene.

Siden forrige utgave av Investment Outlook har vi sett en god utvikling innen de fleste aktivaklasser. Bakgrunnen er flerdelt, men en avventende holdning fra den amerikanske sentralbanken og stimulanser fra Kina har vært blant hovedbidragsyterne. Det har ført til en svakere dollar, stigende råvarepriser, syklisk oppgang og høyere risikovillighet blant investorene.

Den økonomiske situasjonen ser nå bedre ut. Råvareprisene har steget og det er et positivt sentiment blant konsumentene. Prøver vi å løfte blikket må vi imidlertid erkjenne at de globale vekstutsiktene er avmålte. Vi ser for oss en global vekst på ca 3 %, og vi må spørre oss om det har vært en fundamental forandring fra i fjor høst. Fremdeles er investeringsviljen i privat sektor lav. Det legger en demper på de langsiktige vekstutsiktene. Som alltid er det risikofaktorer å vurdere. Det som står høyest på de fleste investorers agenda er Brexit og gjeldsnivået i Kina.

På 12 måneders sikt er fremdeles aksjer og høyrenteobligasjoner våre foretrukne aktivaklasser, men avkastningsforventningene etter de siste månedenes solide oppgang er moderate. De ligger mellom 5,5 % og 9 % det neste året.

De siste årene har pengepolitiske stimulanser bidratt til å trekke multiplene på børsene opp. På dagenes nivåer ser det ut til at investorene ikke er villige til å prise inntjeningen høyere. Skal vi se en betydelig oppside fra dagens børsnivåer må vi se høyere økomimiske vekst. Det vil bidra til høyere inntjening i bedriftene, og skape rom for høyere børskurser.

Fra et norsk perspektiv er det gledelig at oljeprisen har kommet opp fra svært lave nivåer. Vi tror på balanse i oljemarkedet i andre halvår, og ser ikke bort fra at oljeprisen når $ 60/fat i løpet av året. Utviklingen i oljen har også bidratt til et stemningsskifte for den norske kronen som vi venter skal styrke seg gradvis. Kombinasjonen av høyere oljepris og sterkere norsk krone gjør at vi er mer positive til Oslo Børs enn de fleste andre markeder på noe lengre sikt.