Gå til søkefunksjon Gå til innhold

Du må bruke en annen nettleser. For å bruke våre webtjenester kan du isteden bytte til en av disse nettleserne: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox. Les mer om anbefalte nettlesere.

Høyere vekst og inflasjon

Tegn på høyere vekst og inflasjon, sammen med håp om støtte fra finanspolitiske tiltak, vil danne et solid grunnlag for økende inntjening i bedriftene.

Så langt har aksjemarkedet tolket denne utviklingen på en positiv måte. Rentemarkedet påvirkes ikke på samme måte, på grunn av at stigende renter senker avkastningen på obligasjoner med lengre løpetid. For selskapsobligasjoner kan dette bli motvirket av at kredittspreadene blir favorisert av velstående bedrifter. Hvis denne sterke trenden vedvarer bør vi også ha nådd toppen av sentralbankens støtte. Dette vil påvirke den fremtidige utviklingen av finansielle aktivamarkeder.

Februarutgaven av SEBs Investment Outlook-rapport inneholder to temaartikler: Den første gir en oppdatering på potensialet for renteinvestering i et fortsatt lavt rentemiljø, der vi nå ser en oppadgående trend i rentene fra historisk lave nivåer. I den andre temaartikkelen undersøker vi utviklingen innen bærekraft og etikk, og hvordan disse begrepene blir integrert inn i finansverdenen.