Gå til søkefunksjon Gå til innhold

Du må bruke en annen nettleser. For å bruke våre webtjenester kan du isteden bytte til en av disse nettleserne: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox. Les mer om anbefalte nettlesere.

Sunn vekst, men voksende risiko

Vi er inne i en moden fase av konjunkturoppgangen. Den globale veksten er god og det er lave renter i de fleste land. I noen økonomier begynner det å bli knapphet på ressurser som for eksempel arbeidskraft, men foreløpig er det få tegn til at inflasjonen skal tilta.

Det er spesielt den økonomiske veksten i Europa som har overrasket positivt de siste månedene. Indikatorene har lenge pekt opp, men nå har også den faktiske veksten fulgt etter. Tredje kvartalsrapportene var bra, selv om europeiske selskaper skuffet litt. De globale aksjemarkedene har hatt et godt år, godt hjulpet av solid økonomisk vekst og lave renter.

Vi forventer en god inntjeningsvekst også i 2018, men på grunn av den gode børsutviklingen og høy prising er vi litt mer forsiktige. Vi ser også for oss at svingningene blir noe større neste år. Vi har redusert risikoen noe. Det har vi gjort ved å redusere aksjevekten noe og tatt av det meste av vekten mot høyrente obligasjoner.

Vi forventer å gradvis redusere risikoen i 2018. Til tross for høy prising av aksjemarkedet, er det vanskelig å se alternativer for en investor som ønsker noe mer avkastning på sparekapitalen enn hva man oppnår i bank.