Gå til søkefunksjon Gå til innhold

Du må bruke en annen nettleser. For å bruke våre webtjenester kan du isteden bytte til en av disse nettleserne: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox. Les mer om anbefalte nettlesere.

Bekymrende økonomisk usikkerhet

I siste Investment Outlook fremheves risikoen og mulighetene knyttet til utviklingen i global vekst og inntjeningsveksten til bedriftene. Dette er to viktige forutsetninger for den videre utviklingen til aksjemarkedet. Vi tror på en global vekst på rundt 3 % i 2016. Aksjer er relativt sett vår foretrukne aktivaklasse, men vi tror 2016 fortsetter å være volatilt.

I siste Investment Outlook fremheves risikoen og mulighetene knyttet til utviklingen i global vekst og inntjeningsveksten til bedriftene. Dette er to viktige forutsetninger for den videre utviklingen til aksjemarkedet. Vi tror på en global vekst på rundt 3 % i 2016. Aksjer er relativt sett vår foretrukne aktivaklasse, men vi tror 2016 fortsetter å være volatilt. Avkastningsforventningene har kommet ned, og ligger rundt 6% for de neste 12 månedene. Vi er fremdeles negative til statsobligasjoner i OECD-området som vi tror vil gi negativ avkastning. Etter den kraftige rentespread utgangen ser vi muligheter innen globale høyrente obligasjoner. Utfordringen i dag er at med så lav inflasjon og vekstutsikter, blir avkastningsforventningene også lave. Men det er viktig å huske på at renten i bank også er veldig lav, så risikopremien holder seg rundt historisk snitt. For oss i Norge er selvfølgelig utviklingen i oljepris viktig, og banken tror på balanse i oljemarkedet i 2. halvår. Lokalt vekter vi gradvis opp den norske delen i våre Modelportefølje.