Gå til søkefunksjon Gå til innhold

Du må bruke en annen nettleser. For å bruke våre webtjenester kan du isteden bytte til en av disse nettleserne: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox. Les mer om anbefalte nettlesere.

Eastern European Outlook: Baltikum og Sentral-Europa greier seg bra til tross for Ukraina-konflikten og russisk resesjon

Baltikum og Sentral-Europa fortsetter å vise god motstandskraft mot den russisk-ukrainske konflikten, sanksjonene mot Russland og landets økende økonomiske problemer. Hovedårsaken er positive økonomiske rammevilkår, med sterke realinntekter for husholdningene (gjelder særlig Baltikum), som gir et robust privat konsum. Fremover er det også lysere utsikter for eksport til Tyskland.

Baltikum og Sentral-Europa fortsetter å vise god motstandskraft mot den russisk-ukrainske konflikten, sanksjonene mot Russland og landets økende økonomiske problemer. Hovedårsaken er positive økonomiske rammevilkår, med sterke realinntekter for husholdningene (gjelder særlig Baltikum), som gir et robust privat konsum. Fremover er det også lysere utsikter for eksport til Tyskland. Men vekstprognosene blir totalt sett moderate de kommende årene når russisk eksport svekkes og et lavt investeringsnivå bare langsomt bedrer seg som en følge av geopolitisk uro i regionen. Det er konklusjonen i SEBs nye utgave av Eastern European Outlook.