Gå til søkefunksjon Gå til innhold

Du må bruke en annen nettleser. For å bruke våre webtjenester kan du isteden bytte til en av disse nettleserne: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox. Les mer om anbefalte nettlesere.

CFO Survey: Relief today, but worry for tomorrow

Eirik Løwer Anfinsen (Deloitte), Geir Åge Moen (Deloitte, Maria Pedersen (SEB), Sjur Gaaseide (Deloitte) og Thomas Eitzen (SEB)

Norske finansdirektører mer optimistiske, tross dempede forventninger til fremtiden. Det viser SEB og Deloittes CFO-undersøkelse for 3 kvartal 2023.

For Q3-23 står CFO-indeksen på 57,2 og vi ligger dermed over det historiske gjennomsnittet på 56,5. Til tross for den rådende usikkerheten ser norske finansdirektører ut til å ha et positivt syn på virksomheten sin. Det er imidlertid flere indikasjoner på at norske bedrifter venter en økonomisk nedgang.

Forventningen om redusert investeringsaktivitet og det intrikate finansieringslandskapet som er skildret i undersøkelsen, understreker utfordringene norske bedrifter møter.

Capex ned på krisenivå

Capex er fortsatt lav og investeringsviljen er nå like lav som under oljekrisen i 2016 og Covid i 2020. Det er også første gangen investeringsviljen er nede to ganger på rad, en situasjon som ikke har blitt observert i undersøkelsens historie.

De fleste bransjer har endret seg til det bedre, men ikke alle

Ettersom norske kraftpriser har normalisert seg etter energikrisen etter de geopolitiske spenningene i 2022, har de økonomiske utsiktene for norske kraftprodusenter naturlig nok gått ned sammenlignet med tidligere nivåer.

På samme måte har finansielle tjenester og oljeindustrien opplevd en reversering av tidligere sentimenter, hvor førstnevnte har det første positive nettoprospektet på to år. Etter å ha hatt en periode med svært lav etterspørsel etter finansielle tjenester, kan mange selskaper nå trolig peke på en gradvis stabilisert økonomi med muligheter for investeringer. Økende oljepriser som følge av økende etterspørsel og redusert tilbud fra OPEC+ har også bidratt til et oppsving i sentimentet i oljeindustrien.

Detaljhandelen overlever fortsatt

Retail har klart seg gjennom stormen og optimismen er stigende. Den varslede prisøkningen har gjort at forbrukerne har vært villige til å betale mer for produktene. Samtidig ser vi nå at forbrukerne handler mindre og at selskapene ikke lenger kan fortsette å dytte prisveksten over på forbrukerne i samme grad som de har kunnet gjøre tidligere. 

Detaljhandelen er fortsatt bearish om sine økonomiske utsikter. Vedvarende forstyrrelser i forsyningskjeden, en treg økonomi, redusert kjøpekraft i husholdningene og store varelager er pågående faktorer som påvirker detaljhandelen negativt.

Eiendomssektoren har også et pessimistisk syn på fremtiden. Med overutbud av usolgte boliger, høye boliglånsrenter og redusert kjøpekraft i husholdningene er det forventninger om nedgang i både norske boligpriser og verdier på næringseiendom.

Inflasjonsforventningene har nådd toppen

Finansdirektørenes inflasjonsforventninger har nådd toppen siden forrige undersøkelse. Flate marginforventninger indikerer at det er mindre sannsynlighet for at selskaper legger ekstra press på inflasjonen fremover. Finansdirektører anslår for tiden en inflasjonsrate på 4,41 % i Norge for de neste 12 månedene, som er en nedgang på 0,48 prosentpoeng fra forrige undersøkelses rekordhøye forventninger. 

Økt M&A

Til tross for et fallende investeringssentiment, forventes fusjons- og oppkjøpsaktiviteten å øke. Vi ser en forventet økning i M&A aktivitet. CFO’ene ser ikke for seg å skulle bygge en ny fabrikk, men heller kjøpe en annens.

Til tross for et usikkert makroøkonomisk miljø, ser finansdirektørene ut til å være mer komfortable med situasjonen.

En forklaring kan være at vi har levd med disse usikkerhetene en stund og finansdirektører føler at de har tilpasset seg situasjonen. Stigende renter kan også være en forklaring på at selskaper heller ønsker egenkapitalfinansiering enn obligasjons- og banklånsfinansiering med høye rentebetalinger.

GenAI er på vei, cyberangrep er fortsatt en bekymring blant finansdirektører

Mens 77 % av respondentene erkjenner viktigheten av Generativ AI, har bare 16 % integrert det i forretningsstrategiene. Knapphet på ressurser ser ut til å være den primære barrieren. 

Antall cyberangrep fortsetter å øke, og er en forståelig bekymring for CFOene. Mange store selskaper har blitt berørt, til tross for økte cybersikkerhetstiltak blant selskapene. 

Bevisst forhold til klima- og bærekraft

Ifølge undersøkelsen har norske CFOer litt mindre fokus, men et mer bevisst fokus på ESG. Bedriftene har innrettet seg etter alle de pålegg som har kommet og venter nå på eventuelle nye krav som kommer. CFOenes respons kan indikere at vi har nådd ett punkt hvor bedriftene har innrettet seg etter rammene som er satt og venter nå på eventuelle nye.