Gå til søkefunksjon Gå til innhold

Du må bruke en annen nettleser. For å bruke våre webtjenester kan du isteden bytte til en av disse nettleserne: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox. Les mer om anbefalte nettlesere.

Gryende optimisme blant norske finansdirektører, tross bekymring for inflasjon

Selv med skyhøy optimisme og stor tro på norsk økonomi, er det en ting som bekymrer norske CFO-er mer enn noen gang – nemlig tilgang på råvarer og arbeidskraft. I tillegg viser Deloitte og SEBs ferskeste utgave av CFO Survey at det er stor uenighet om det høye inflasjonsnivået vil vedvare eller ikke.

Vi har igjen spurt CFO-ene om hvordan de anser de økonomiske utsiktene for de neste seks månedene og observerer i dette kvartalet det høyeste nivået på forventninger til omsetningsutvikling og investeringer i undersøkelsens historie.

Sterk tro på økt etterspørsel – og økt inflasjon

Etter en dystre fremtidsutsikter under pandemien, er norske CFO-er tilbake på et optimismenivå sist observert før oljekrisen i 2014, men medaljen har en bakside: CFO-ene er bekymret for råvarekostnadene og tilgang på arbeidskraft.

Undersøkelsen fra tredje kvartal i 2021 viser også at finansdirektørene aldri har vært mindre bekymret for etterspørselen etter varene deres, siden undersøkelsen startet i 2011. Dette fører igjen til en tilsvarende forventning om økte priser. Følgelig viser undersøkelsen også en markant økning i inflasjonsforventninger, hvor det er delte meninger blant de 92 respondentene, om det høye nåværende inflasjonsnivået er vedvarende eller ikke.

Stor tilgang på kapital tilrettelegger for ekspansjon

En av driverne for optimismen er at det fortsatt forventes et høyt antall M&A transaksjoner, samtidig som vi ser et vedvarende fokus på organisk vekst. I tillegg har CFO-ene stor tro på ekspansjon til nye markeder og økning av produksjonskapasiteten. Investeringene muliggjøres av et vedvarende lavt rentenivå og fortsatt høy tilgang på finansiering.

Fortsatt sterkt sentiment i kraftbransjen, mer utfordrende for detaljhandel

Kraftbransjen fikk et oppsving i årets første kvartal etter et utfordrende 2020. Det sterke sentimentet har vedvart med rekordhøye strømpriser gjennom høsten som følge av lite vind, lavere enn normal fyllingsgrad i kraftmagasinene og økning i CO2-prisene i Europa.

På motsatt side finner vi detaljhandelen som skiller seg negativt ut. Gjennom nedstengningen har folk brukt penger på varer i mangel på tilgang til å kjøpe og bruke tjenester. Nå som samfunnet åpner igjen forventes dette å gå tilbake til et normalt nivå, noe som slår negativt ut for lønnsomheten i detaljhandelen.

Forurensende og ikke-forurensende industrier like ambisiøse på klima

Noe overraskende observerer vi at både forurensende og ikke-forurensende industrier er like ambisiøse både når det gjelder andelen av utslipp som skal kuttes og når utslippsmålene skal nås. Forskjellen ligger i at forurensende industrier i større grad drives av reguleringer og incentiver fra myndighetene, mens ikke-forurensende industrier drives av kundenes krav og hensynet til eget omdømme.

For mer utfyllende analyse kan du laste ned nyeste utgave av CFO Survey her. God lesing!