Gå til søkefunksjon Gå til innhold

Du må bruke en annen nettleser. For å bruke våre webtjenester kan du isteden bytte til en av disse nettleserne: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox. Les mer om anbefalte nettlesere.

Norske finansdirektører tar grep tiltross for mangel på optimisme

Norske finansdirektører er mindre optimistiske enn for seks måneder siden, men har fortsatt høye forventninger til fremtidige investeringer. Til tross for økt bekymring rundt politisk usikkerhet og forventninger om at børsen skal ned, er de mindre bekymret for både nasjonal og internasjonal etterspørsel. Dette viser Deloitte og SEBs ferskeste utgave av CFO Survey, hvor 102 finansdirektører forteller om deres forventninger til norsk økonomi og utsiktene for bedriftenes egne finansielle stilling.

Føler press til grønn omstilling

I år har vi for første gang spurt hva CFO’ene gjør konkret med tanke på grønn omstilling, og hvor de føler presset fra.

 - Det er ikke overraskende at de føler press fra kunder og ansatte, men interessant nok så føler de ganske lite press fra finansbransjen. Dette kan jeg med trygghet si at de vil føle på, både fra finansbransjen og fra investorer sier Thomas Eitzen, Chief Analyst, Fixed Income i SEB.

 - Og så er det interessant å se at mange er i gang med måling og rapportering rundt hva man gjør på bærekraft og klimaområdet, og dette med integrert rapportering er jo blitt en trend som mange er opptatt av. Mange jobber med å effektivisere sin ressursbruk for å redusere klimaavtrykket, samtidig som det er med på å redusere kostnader, forteller Gaaseide.

Hovedfunn

Høyere kostnader presser marginene ned

Undersøkelsen viser at finansdirektørene forventer økte inntekter, men forventningene om økte marginer er ned fra forrige undersøkelse. Respondentene svarer også at de er mindre bekymret for etterspørsel, men mer bekymret for økte lønnskostnader som presser marginene.

Detaljhandel mer optimistiske enn på lenge

De siste årene har vi observert at finansdirektørene i detaljhandel har hatt det tøft, med høye strømpriser, økte renter og høy inflasjon som har satt en demper på kjøpekraften hos norske husholdninger. I undersøkelsen ser vi en økt optimisme i denne bransjen, trolig grunnet en god fart på norsk økonomi, lav rentebane og fallende arbeidsledighet som fører til økt kjøpekraft.

Finansdirektørene er engasjerte rundt klimautslipp

CFO’ene føler press fra interne og eksterne aktører til å utføre tiltak mot klimautslipp. Aller størst er presset fra kunder, ansatte og ledelsen, som har ført til at 59 prosent av selskapene måler og vurderer sine klimautslipp og risikoen for sitt selskap sett opp mot klimautfordringene. I tillegg ser vi at norske selskaper justerer ressursbruken sin, hvor de i tillegg til å redusere utslipp også sparer kostnader.

Les mer i Deloitte og SEBs nyeste utgave av CFO Survey.

For mer informasjon vennligst kontakt:

Thomas Eitzen,                        Tel: +47 22 82 72 01,      E-post: thomas.eitzen@seb.no
Frida Bruun,                             Tel: +47 22 82 71 37,      E-post: frida.bruun@seb.no
Sjur Gaaseide,                          Tel: +47 95 26 87 20,      E-post: sgaaseide@deloitte.no
Ragnar Nesdal,                        Tel: +47 95 88 01 05,      E-post: rnesdal@deloitte.no