Gå til søkefunksjon Gå til innhold

Du må bruke en annen nettleser. For å bruke våre webtjenester kan du isteden bytte til en av disse nettleserne: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox. Les mer om anbefalte nettlesere.

Norske finansdirektører skal investere mer

Hvor norske finansdirektører tidligere ikke har våget å satse nytt, planlegger de nå å være mer offensive ved å investere mer og ansette flere samtidig som kostnadskutt anses som mindre viktig. Det viser Deloitte og SEBs ferskeste utgave av CFO Survey, hvor 109 finansdirektører forteller om deres forventninger til norsk økonomi og utsiktene for bedriftenes egne finansielle stilling.

Overraskende høy optimisme innen eiendom, bygg og anlegg

En nettoandel på 29 prosent av finansdirektørene oppgir at de er mer positive til de finansielle utsiktene sammenlignet med det de var for et halvt år siden. Særlig optimismen innenfor eiendom, bygg og anlegg har økt. Dette er noe overraskende med tanke på at boligprisveksten forventes å synke. Likevel har CFO-ene innenfor eiendom, bygg og anlegg planer om å investere mer. Dette kan tolkes som et tegn på at norsk økonomi er sterk og vil tåle effekten av en renteøkning.

Optimismen innenfor detaljhandel er imidlertid lav. Færre finansdirektører forventer høyere inntekter – et uvanlig lavt antall for denne bransjen. De skal ansette flere, men strever likevel med å tiltrekke seg kvalifisert arbeidskraft med teknisk kompetanse. Dette kan forklares med det strukturelle skiftet som bransjen opplever, hvor stadig mer av handelen beveger seg bort fra fysiske butikker og over på nett.

Bekymret for politisk uro

Sammen med personalkostnader og prisen på råvarer, er politisk usikkerhet noe av det som bekymrer finansdirektørene mest. Helt siden våren 2017 har norske CFO-er enten bekymret seg for ettervirkningene av Brexit, Trump eller frykten for handelskrig. At de nå planlegger å være mer offensive kan tolkes som et tegn på at politisk uro nå har blitt det nye normale. I stedet for å avvente slik de tidligere har gjort, overser finansdirektørene støyet når de nå skal ta avgjørelser.