Gå til søkefunksjon Gå til innhold

Du må bruke en annen nettleser. For å bruke våre webtjenester kan du isteden bytte til en av disse nettleserne: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox. Les mer om anbefalte nettlesere.

Norske finansdirektører speider etter faresignaler på en ellers klar horisont

CFO-indeksen for andre halvår 2017 får en verdi på 57,4 poeng, en nedgang på 0,4 prosent fra forrige undersøkelse i april 2017. Indeksen viser at svenske finansdirektører er blitt mer positive til framtidsutsiktene og marginalt mer positive enn sine norske kolleger.

Økt trygghet

Den vedvarende optimismen vi ser stammer fra et positivt syn på egen finansiell stilling, lavere bekymring for motpartsrisiko og forventninger om økt omsetning. En nettoandel på 32 % av finansdirektørene er fortsatt optimistiske til de finansielle utsiktene, tallet er ned fra 40 % under forrige undersøkelse i april 2017.

Optimismen faller i detaljhandel og produksjonssektoren

Vi ser et kraftig fall i optimismen innenfor detaljhandel og produksjonssektorer. Dette kan trolig forklares med skuffende makroøkonomiske tall innenfor disse industriene over de siste månedene. Detaljhandelen sliter også med kraftig konkurranse og dårlige marginer, mens produksjonssektoren forventer en økning i fusjoner og oppkjøp i tiden fremover.

Blant de mest optimistiske sektorene finner vi TMT (Telecom, Media and Technology) og den finansielle sektoren (bank, finans og forsikring), hvor nettoandelen av optimistiske CFOer ligger på henholdsvis 86% og 41%, opp med 53 og 31 prosentpoeng siden forrige undersøkelse.

Fokus endres mot mer ekspansive vekststrategier

Finansdirektører er kjente for å ofte velge trygge og konservative vekststrategier, men nå ser vi at flere tar sikte på å vokse innen nye markeder og utvikling av nye produkter og tjenester. Faktorer som støtter dette skiftet er høye CAPEX-forventninger, sterke intensjoner om å prioritere oppkjøp (høyeste nettoandel registrert) og gjeldsreduksjon til under historisk gjennomsnitt.

Kapitalmarkedene er åpne og det er ingen uro for økt rente

Banklån er fortsatt det mest attraktive finansieringsalternativet. Samtidig ser vi at obligasjons- og egenkapitalsfinansiering er mer tilgjengelig sammenlignet med første kvartal 2017.

62 % av finansdirektørene forventer at rentesatsen forblir uendret. Selv om rentesatsen skulle øke har majoriteten av finansdirektørene til hensikt å holde sin strategi uendret.