Gå til søkefunksjon Gå til innhold

Du må bruke en annen nettleser. For å bruke våre webtjenester kan du isteden bytte til en av disse nettleserne: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox. Les mer om anbefalte nettlesere.

CFO survey Q3 2022: Norske finansdirektører sitter stille i båten

En kraftig økning i renter og inflasjon gjør at norske finansdirektører har rekordhøye inflasjonsforventninger. Selv om finansdirektørene har et positivt syn på eget selskaps finansielle stilling, er det ikke tidspunkt for å ta økonomisk risiko, viser Deloitte og SEBs nyeste utgave av CFO Survey.

CFO Survey er en fast halvårlig undersøkelse av Deloitte og SEB, og samler norske finansdirektørers utsikter de neste seks månedene. I undersøkelsen for tredje kvartal i 2022 kommer det frem at det er dårligere innenlandsk etterspørsel og råvarepriser som bekymrer finansdirektørene mest. I tillegg svarer de at inflasjon, politisk polarisering og cyberangrep også er kilde til bekymring. Respondentene har svart på undersøkelsen i perioden mellom 15. og 26. september.

Historisk lavt

Med en nedgang på 4,7 poeng fra forrige undersøkelse ender CFO-indeksen for tredje kvartal på 54,6, og er nå under det historiske gjennomsnittet. Denne indeksen er en tallfesting av finansdirektørenes samlede forventninger innenfor en rekke ulike områder de kommende seks månedene. Rystelsen i verdensøkonomien forårsaket av geopolitiske spenninger, høy inflasjon og renter er noen av hovedårsakene til nedgangen. Usikkerheter rundt energisituasjonen med høyere og volatile priser på både strøm og råvarer, er også noe som påvirker bedriftene i høy grad.

Også når det gjelder forventninger til aksjemarkedet fremover, er finansdirektørene lite optimistiske. Aldri har flere finansdirektører (73 %) i undersøkelsens levetid forventet nedgang på Oslo Børs.

Detaljhandelen ser mørkest på fremtiden

Gjenåpningen av samfunnet har slått negativt inn for detaljhandelen ettersom forbrukere flytter forbruk fra varer til tjenester. Undersøkelsen viser at finansdirektørene i detaljhandelen er mest negative sammenlignet med forrige undersøkelse. Forsyningskjedeproblemer trekkes også frem som en driver til pessimismen.

Økte renter og stigende priser på varer som følge av høy inflasjon gir detaljhandelen ytterligere grunn til bekymring. Forbrukernes kjøpekraft synker i takt med rentehevinger og høye strømpriser, og detaljhandelen merker allerede at forbrukerne utsetter å handle ting som ikke er helt nødvendig.

Ingen optimisme i eiendom

Den sektoren som kommer nærmest detaljhandelen i pessimistiske utsikter, er eiendom. Dette markedet har vært skyhøyt i flere år, men med økte renter og inflasjon er det færre som klarer å kjøpe eiendom, og de som har råd til det tviler på det nåværende investeringspotensialet. Forventningene om stigende renter i 2022 trekkes frem som årsaken til finansdirektørenes pessimisme.

Energiprisene har påvirket de fleste bransjer, og noen mer enn andre

Olje og energi er de mest positive sektorene, selv om også de er mindre håpefulle enn tidligere. Dette er sektorer som drar nytte av dagens høye energi- og oljepriser, men økt usikkerhet og ustabilitet globalt påvirker selv finansdirektører her negativt.

Energiprisene har lagt seg på høye verdier sammenlignet med tidligere år, noe som har hatt en merkbar innvirkning på de fleste selskaper i denne undersøkelsen. Strøm, drivstoff og andre energikilder er nødvendighetsvarer for de fleste selskaper, og i årets undersøkelse oppgir hele 96 % prosent at deres bunnlinje blir påvirket negativt av de høye energiprisene. Dette til tross for at nesten like mange (85 %) oppgir at de prøver å skyve økte kostnader over på kundene, noe de fleste har vanskelig med å få til fullt ut.