Gå til søkefunksjon Gå til innhold

Du må bruke en annen nettleser. For å bruke våre webtjenester kan du isteden bytte til en av disse nettleserne: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox. Les mer om anbefalte nettlesere.

CFO Survey Q1 2024 - Relief rally?

Maria Pedersen (SEB), Thomas Eitzen (SEB), Martine Saur (Deloitte), Kristine Skare (Deloitte) og Sjur Gaaseide (Deloitte)

CFO-indeksen har vist en sterk bedring den siste tiden fra et lavpunkt i Q3-2022. For Q1-24 står CFO-indeksen på sterke 60,7 – et tall vi stort sett bare ser når vi er på vei ut av en krise og på vei mot noe bedre, eksempelvis post-covid og post oljekrisen. Dette gir en bred optimisme i flere bransjer. 

Endret investeringsfokus

Siden forrige undersøkelse har det vært en merkbar endring i fokus fra å bygge opp kontanter og nedbetale gjeld til å prioritere investeringer og utbytte. Nesten halvparten av CFO-ene, omtrent 42 %, forventer å øke investeringer i det kommende året. CFO-ene indikerer at de planlegger å investere mer, ansette mer, prioritere utbytte og spare mindre. Denne veksten støttes av en høy oppfattet tilgjengelighet av bankfinansiering.

Inflasjonen er ikke død

Norske CFO-er forventer en inflasjonsrate på nær 4,0 % i Norge og 3,2 % i EU i det kommende året. I tillegg har de rekordhøye forventninger til vekst på OSEBX. Selv om det er flere faktorer som spiller inn, gir dataene som er gitt i denne rapporten, lite indikasjon for rentekutt i nær fremtid.

Bred optimisme på tvers av bransjer

I forrige CFO-undersøkelse så vi at spesielt detaljhandelen og eiendomssektoren hadde et nokså pessimistisk syn på fremtiden. Varslede prisøkninger, treg økonomi og høye boliglånsrenter var potensielt blant faktorene som var utslagsgivende. Nå ser imidlertid pessimismen ut til å ha snudd til sterk optimisme. Alle bransjer rapporterer om bedre økonomiske utsikter sammenlignet med seks måneder siden. 

Eiendomssektoren viser tydelig optimisme angående fremtidsutsikter, skiftende fra netto negativ til netto positiv. Detaljhandelen er den eneste sektoren som rapporterer en netto negativ holdning til sine fremtidige økonomiske utsikter, men også her ser vi en bedring fra forrige undersøkelse. Sektoren påvirkes fremdeles betydelig av den bredere økonomien og forbrukernes utgifter. En lengre periode karakterisert av flere faktorer som reduserer forbrukernes kjøpekraft, ser ut til å ha dempet sektorens utsikter til økonomiske utsikter.

Det er bemerkelsesverdig at det har vært en markert økning i optimisme innen transport- og logistikksektoren. Denne sektoren er påvirket av faktorer som lav ordrebok (% av flåten) og vedvarende eksterne forstyrrelser som påvirker prisene, deriblant situasjonen i Rødehavet. Generelt styres sektoren primært av økonomisk utvikling og BNP-vekst, og denne oppgangen i optimisme er en indikator på fremtidig ekspansjon. 

ESG-fatigue?

I de siste fire undersøkelsene har CFO-ene rapportert om mindre trykk fra interessenter på ESG. Denne trenden står i kontrast til de økende kravene om mer omfattende ESG-rapportering. Kanskje er det slik at ESG nå er en så integrert del av virksomheten at det er blitt dagligdags?

Håndterbare barrierer

De primære bekymringene blant CFO-ene dreier seg hovedsakelig om økt ransomware og cyberangrep, samt utviklingen av Russlands invasjon av Ukraina og uforutsigbar inflasjon. 

62 %av respondentene tror at geopolitiske risikoer vil hindre evne deres til å oppnå strategiske mål til en viss grad, mens 33 %svarer en moderat innvirkning. Kun 3 %av respondentene forventer en stor grad av hindring, noe som antyder at de fleste CFO-ene ser på geopolitiske risikoer som håndterbare.