Gå til søkefunksjon Gå til innhold

Du må bruke en annen nettleser. For å bruke våre webtjenester kan du isteden bytte til en av disse nettleserne: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox. Les mer om anbefalte nettlesere.

CFO Survey Q1 2022: Rekordhøye inflasjonsforventninger blant norske finansdirektører

Nyslått sentralbanksjef Ida Wolden Bache skal få nok å stri med i sitt første år, om man skal tro norske finansdirektører: I den ferskeste utgaven av CFO Survey oppgir de nemlig at de tror renten vil nærme seg 4 % det neste året, langt høyere enn Norges Banks prognose på 2,5 %. Høye prisforventninger til egne produkter og økte råvarekostnader er blant årsakene.

 

CFO Survey er en fast halvårlig undersøkelse av Deloitte og SEB, og samler norske finansdirektørers utsikter de neste seks månedene. I undersøkelsen for første kvartal i 2022 kommer det frem at det forventes rekordhøye priser på egne produkter, børsnedgang på Oslo Børs, og fortsatt økt råvarekostnader. Respondentene har svart på undersøkelsen i perioden mellom 8. og 16. mars.

CFO-indeksen for første kvartal i 2022 ender på 59,3, som er over snitt historisk, men noe ned fra forrige undersøkelse i 2021. Denne indeksen er en tallfesting av finansdirektørenes samlede forventninger de kommende seks månedene. Årets score illustrerer at det er en klar forventning om en rekke økte kostnader, men at det samtidig finnes en tydelig tro på at dette kan hentes inn med økte priser på egne produkter. Det er blant olje og energi optimismen for egne finansielle utsikter er størst, og tilsvarende minst innen varehandel og eiendom.

Pris- og inflasjonsforventningene når nye høyder

I takt med at Norges Bank har varslet at det vil komme en rekke rentehevninger i tiden fremover, har også inflasjonsforventningene steget betraktelig. Respondentene i undersøkelsen forventer at inflasjonsnivået over de neste tolv månedene vil ligge på hele 3,88 %, som vil bety det høyeste rentenivået vi har sett siden 2008. Dette er det høyeste nivået som er målt siden vi startet med undersøkelsen i 2010. Den høye inflasjonsforventingen må sees i sammenheng og går som hånd i hanske med finansdirektørenes prisforventninger til egne produkter, som også er på et rekordhøyt nivå i den nyeste undersøkelsen.

De nye utsiktene påvirker også hva finansdirektørene ser på som de mest attraktive finansieringskildene i tiden fremover. Obligasjoner og egenkapital blir oppgitt som betraktelig mindre attraktive enn i tredje kvartal i 2021, mens bankfinansiering har fått seg et løft. Et stort flertall av finansdirektørene oppgir samtidig at 2021 har vært et godt år med god tilgang på kapital, og at de dermed går inn i det som fort kan bli et krevende 2022 med sterke balanser.

Forventer børsnedgang

Et annet funn som kan indikere at det er usikre tider i vente, er finansdirektørenes utsikter for Oslo Børs de neste seks månedene. Et flertall forventer nemlig nedgang på børsen. Usikkerhet i markedet knyttet til krigen i Ukraina, samt et forventet prispress kan være medvirkende til dette, til tross for den høye oljeprisen vi ser for tiden. En netto andel på 23 % av finansdirektørene forventer børsnedgang, som er den nest største andelen de siste ti årene – kun slått av første kvartal i 2020, hvor usikkerheten rundt koronaviruset var stor.

Økte råvarekostnader fortsatt ansett som største risiko

På spørsmål om hva finansdirektørene ser på som de største risikofaktorene det neste halvåret, er økte råvarekostnader det flest oppgir, som også ble pekt på som den mest fremtredende risikoen ved forrige undersøkelse (tredje kvartal i 2021). Rundt 1 av 5 oppgir dette som den største risikoen, som kan sees i sammenheng med en forventning om den pågående globale problematikken rundt forsyningskjeder vil fortsette. Risikoen for politiske endringer blir ansett som den nest største risikoen, og dermed som en større risiko enn både tilgang på arbeidskraft og cyber-angrep. Selv om risikoen for økte råvarekostnader og politiske endringer er omtrent på nivå med tredje kvartal i 2021, er dette områder som naturlig nok vil kunne påvirkes av hvordan situasjonen i Ukraina utvikler seg i tiden fremover.