Gå til søkefunksjon Gå til innhold

Du må bruke en annen nettleser. For å bruke våre webtjenester kan du isteden bytte til en av disse nettleserne: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox. Les mer om anbefalte nettlesere.

CFO Survey Q1 2021 - Lysere tider i sikte

SEB og Deloitte har gjennomført vår halvårlige CFO Survey hvor vi tar temperaturen på norske finansdirektører og deres syn på egen virksomhet og hva fremtiden vil bringe. Hovedfunnene i rapporten viser at norske finansdirektører er mer optimistiske enn for seks måneder siden, og de har rekordhøye forventninger til investeringer fremover. Til tross for sterk utvikling i OSEBX indeksen det siste året forventer CFO'ene videre opptur. Det er også forventninger om et bedret arbeidsmarked i de fleste bransjer.

Norske CFO'er er optimistiske og fokuserer på vekst

Norske finansdirektører er mer optimistiske enn for seks måneder siden og har rekordhøye forventninger til investeringer fremover. Til tross for sterk utvikling i OSEBX indeksen over det siste året forventer CFO'ene videre opptur. Det er også forventninger om et bedret arbeidsmarked i de fleste bransjer. Dette viser Deloitte og SEBs ferskeste utgave av CFO Survey, hvor 89 finansdirektører forteller om deres forventninger til norsk økonomi og utsiktene for bedriftenes egne finansielle stilling.

Stor tilgang på kapital tilrettelegger for ekspansjon

Undersøkelsen viser at finansdirektørene er offensive både når det gjelder organisk og inorganisk vekst. Etter et fjorår som leverte et høyt antall M&A-transaksjoner forventer CFO'ene videre økning i aktiviteten. Ekspansjonen muliggjøres av stor tilgang på billig kapital. Bedriftene opplever stor tilgjengelighet av både banklån og obligasjoner. Samtidig viser et historisk sterkt marked for børsnoteringer at egenkapital også er høyst tilgjengelig.

Sterkt comeback for kraftbransjen, men mer moderat i olje og oljeservice

Etter et 2020 med relativt lave strømpriser har kraftselskapene fått et comeback så langt i 2021. Gode spotpriser i årets første måned gjør finansdirektørene i kraftbransjen til de største optimistene. Her forventes det økning i omsetning, driftsmargin og antall ansettelser fremover. Blant de mer moderate finner vi olje og oljeservice. Til tross for markant bedring av Brent-prisen i årets første måneder, er stemningen noe lunken. Vridningen mot det grønne skiftet gjør at leting etter olje og gass på norsk sokkel forventes å avta i årene fremover. Dette er tungt for oljeservice som allerede opplever overkapasitet og pressede marginer.

Styret og ledelsen mest ambisiøse rundt klima

CFO'ene føler press fra interne og eksterne aktører til å utføre tiltak mot klimautslipp. Aller størst er presset fra kunder, ansatte og ledelsen, som har ført til at 67% av selskapene måler og vurderer sine klimautslipp og risikoen for sitt selskap sett opp mot klimautfordringene. I tillegg ser vi at norske bedrifter i større grad enn tidligere kjøper klimakvoter for å veie opp for sine utslipp.

Les mer i Deloitte og SEBs nyeste utgave av CFO Survey.