Gå til søkefunksjon Gå til innhold

Du må bruke en annen nettleser. For å bruke våre webtjenester kan du isteden bytte til en av disse nettleserne: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox. Les mer om anbefalte nettlesere.

Norske CFOer godt rustet for mørk fremtid

Norske CFOer forventer fall i både investeringer og lønnsomhet, men er godt rustet for fremtiden, viser årets første CFO Survey. Til tross for en gjennomgående usikkerhet er det fortsatt positivitet å spore.

CFO Survey Q1 2023 - Kort oppsummert

Sjur Gaaseide og Thomas Eitzer gir en kort oppsummering av de viktigste funnene i årets første CFO Survey.

I 2023s første CFO undersøkelse kommer det frem at frykten for innenlands etterspørsel er stor, mens det fortsatt er et større dataangrep som utpeker seg som den største trusselen som bekymrer de norske CFOene. Respondentene har svart på undersøkelsen i perioden mellom 13 -22. mars.

Godt forberedt på det som måtte komme

Mye tyder på at norske bedrifter er forberedt på en finanskrise og har tatt grep for at de skal klare seg gjennom stormen. Hele 73 % av finansdirektørene svarer at den samlede økonomiske stillingen for selskapet deres til og med er gunstig eller svært gunstig. Dette gir tillit i de usikkerhetstidene vi nå opplever, både når det gjelder økonomi og geopolitikk. Kun fire prosent av finansdirektørene svarer at deres økonomiske stilling er ugunstig. Med andre ord ser finansdirektørene ut til å være godt forberedt på det som måtte komme.

Selv om over halvparten av de spurte CFOene forventer en gjeldskrise, ser det ikke ut til at det bekymrer dem for mye. Flere oppgir fortsatt at det er god tilgang til finansiering, selv om det har blitt dyrere.

Ikke tid for investeringer

Frykten for nedgang i innenlandsk etterspørsel er stor, og finansdirektørene forventer et fall i både CAPEX og lønnsomhet. Mens forbrukerne står overfor utfordringer på grunn av økende levekostnader, sliter bedriftene med høyere innsatspriser. Som et resultat ser det ut til at fokuset er på å redusere gjeld og dele ut utbytte til aksjonærene, i stedet for å følge M&A-strategier.

Detaljhandel og eiendom fortsatt mest pessimistiske

Detaljhandel og eiendom er fortsatt de sektorene som merker den høye inflasjonen mest. Høyere renter for eiendomsbransjen og lavere forbruk på grunn av den betydelige økningen i levekostnadene til folk flest, gir fortsatt grunn til bekymring. Videre frykter også detaljhandel for at de vil bli nødt til å si opp ansatte i forsøk på kostnadsbesparinger.

Klistret inflasjon og rekordhøy risiko for mislighold av motparter

Finansdirektørene har ventet høyere inflasjon de neste 12 månedene i hver undersøkelse siden Q1-21, og nå for Q1-23 forventer de at inflasjonsraten i gjennomsnitt vil være 4,89 % over de neste tolv månedene i Norge. Vi merker oss også at forventningene til misligholdsrisikoen for motparter de neste seks månedene til enhver tid er høye.