Gå til søkefunksjon Gå til innhold

Du må bruke en annen nettleser. For å bruke våre webtjenester kan du isteden bytte til en av disse nettleserne: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox. Les mer om anbefalte nettlesere.

Fremdeles ruskete tider - men CFOene er splittet

SEB og Deloitte har gjennomført vår halvårlige CFO Survey hvor vi tar temperaturen på norske finansdirektører og deres syn på egen virksomhet og hva fremtiden vil bringe. CFO-indeksen for Q3 2020 er markant forbedret fra første kvartal i år, men fortsatt lav i et historisk perspektiv. Vi ser også en tydelig todeling blant CFOene; ikke alle har vært like motstandsdyktige i møtet med koronapandemien. Hvordan håndterer de det videre?

Forrige undersøkelse bar preg av å være gjennomført når koronapandemien herjet som verst i Norge. Usikkerheten var høy, og mange CFOer så utfordringene tidlig. Den nyeste undersøkelsen gir et interessant innblikk i hvordan sentimentet har utviklet seg gjennom krisen. Norske CFOer er mer positive til fremtidsutsiktene nå enn for seks måneder siden. Til tross for dette, forventer de lave investeringer og et tøffere arbeidsmarked fremover. Undersøkelsen viser også en tydelig todeling der noen bedrifter allerede er tilbake til utgangspunktet før COVID-19, mens andre forventer langvarig effekt av pandemien. Les videre for noen hovedfunn:

Ting går bedre, men det er ikke fantastisk

Finansdirektørene er ikke overraskende mer optimistiske nå enn de var for seks måneder siden. CFO-indeksen er lav og vi må helt tilbake til oljeprisfallet i 2015 for å finne lignende nivåer. Det er fremdeles ruskete tider og flere bransjer forventer å måtte redusere antall ansatte. Vi ser en svak optimisme som må sees i sammenheng med situasjonen vi nå er i – det kan bare gå bedre nå.

Et todelt landskap - koronakrisens påvirkning på bransjene

Koronakrisen har tydeliggjort skillet mellom de utsatte og de motstandsdyktige bransjene. I seks av de 16 bransjene vi spør, er omtrent 50 prosent allerede tilbake til - eller over - de nivåer de hadde før krisen. I de resterende to bransjene er gjennomsnittlig respons at de forventer at det vil ta nesten halvannet år før de er tilbake til nivåene de hadde før krisen.

Tilbake til det grunnleggende

I vanskelige tider er det naturlig å holde seg til det grunnleggende. Organisk vekst, kostnadsreduksjon og bruk av eksisterende markeder ser ut til å være hovedbudskapet. Det eneste unntaket er fokus på å fremskynde den digitale transformasjonen.

Investeringer er ikke en hovedprioritet og det vil bli nedbemanninger
Selv om prisøkningene forventes å være gjennomsnittlige, er den viktigste bekymringen potensiell mangel på etterspørsel. Naturligvis oversettes ikke dette til store investeringsplaner. Capex vil ligge på et rekordlavt nivå framover, og en overvekt av finansdirektøren forventer å måtte redusere antall ansatte.