Gå til søkefunksjon Gå til innhold

Du må bruke en annen nettleser. For å bruke våre webtjenester kan du isteden bytte til en av disse nettleserne: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox. Les mer om anbefalte nettlesere.

Jeg har det bra, men er finansielle markeder og politikere på min side?

CFO-indeksen for første kvartal i 2018 har en verdi på 57,2 poeng. Dette er en marginal nedgang på 0,2 poeng fra forrige undersøkelse i oktober 2017. Indeksen viser at norske finansdirektører er mer optimistiske til realøkonomien og bedriftens egen finansielle stilling samtidig som de er mer bekymret for finansielle markeder og politisk uro.

Økt trygghet
En nettoandel på 36 % av finansdirektørene er mer optimistiske til de finansielle utsiktene enn de var for et halvt år siden. Dette er økning på 4 % siden forrige undersøkelse. Den økte optimismen stammer fra et positivt syn på egen finansielle stilling, økte investeringer, en forventning om å øke antall ansatte og mindre fokus på kostnadsreduksjoner og egen kjernevirksomhet. Vi ser nå at kostnadsreduksjonene er på sitt laveste siden vi startet med våre undersøkelser i 2011.

Optimismen øker i detaljhandel, olje- og produksjonssektoren
Optimismen innenfor detaljhandel, oljesektoren og produksjonssektorer har økt. Blant finansdirektører innenfor produksjon har forventningene om å ansette flere steget betydelig. Ved forrige undersøkelse forventet en nettoandel på 20 % en nedskalering, mens en tilsvarende nettoandel nå forventer å utvide staben.

Optimismen blant finansdirektører innenfor detaljhandel har steget med over 30 prosentpoeng det siste halvåret – fra 4 % i oktober 2017 til 36 % i første kvartal 2018. Denne økningen er noe overraskende, både med tanke på de strukturelle trendene i sektoren og ettersom salgsindikatoren falt i januar og februar 2018. Likevel kan det tenkes at stabiliserende boligpriser og en moderat vekst fører til høyere disponible inntekter og at husholdningene dermed øker forbruket.

Politisk uro, og økt risiko i finansielle markeder
I likhet med forrige undersøkelse mener norske finansdirektører at politisk uro utgjør en signifikant risiko. Finansielle markeder som en risikofaktor har imidlertid økt. Hvor stigende renter virker å være en mindre bekymring sammenlignet med tidligere undersøkelser, øker valutakursene nå som risiko. Den største endringen fra forrige undersøkelse i oktober 2017 er risikoen for endring av råvarepriser. Denne har steget fra 3 % til 11 %.

Undersøkelsen viser at finansdirektører er offensive, men at veksten likevel trues av eksterne krefter i form av politisk uro og økt risiko i finansielle markeder.