Gå til søkefunksjon Gå til innhold

Du må bruke en annen nettleser. For å bruke våre webtjenester kan du isteden bytte til en av disse nettleserne: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox. Les mer om anbefalte nettlesere.

CFO Indeks - Norske finanssjefer er blitt mer pessimistiske til forretningsklimaet

Vår nye CFO indeks viser helt klart at finanssjefene er blitt mer pessimistiske siden vår undersøkelse i mai. Det er kanskje ikke så overraskende på bakgrunn av de mer volatile finansmarkedene vi har hatt i høst og den fallende oljeprisen, sier Henrik Blymke. Som tidligere retter spørreundersøkelsen vår seg mot finanssjefene i de største industri- og serviceselskapene i Norge.

Vår nye CFO indeks viser helt klart at finanssjefene er blitt mer pessimistiske siden vår undersøkelse i mai. Det er kanskje ikke så overraskende på bakgrunn av de mer volatile finansmarkedene vi har hatt i høst og den fallende oljeprisen, sier Henrik Blymke. Som tidligere retter spørreundersøkelsen vår seg mot finanssjefene i de største industri- og serviceselskapene i Norge.

SEBs CFO indeks får verdien 57, ned fem poeng fra undersøkelsen forrige gang. Det er særlig forventningen om et dårligere forretningsklima og en høyere motpartsrisiko som trekker ned denne gangen, samt at finanssjefene er blitt mer pessimistiske i sitt syn på børs og kredittspreader de neste seks månedene. Derimot, ser vi at oppfattelsen av bankens utlånsvillighet og selskapenes egen finansielle situasjon fortsatt er svært god.

Når det gjelder det svakere forretningsklimaet, har det hverken vært så få optimister eller så mange pessimister siden februar 2010. Dette er noe oppsiktsvekkende. Om dette skyldes at en overvekt av norske selskaper er rettet inn mot oljeservice, har nok den fallende oljeprisen og økt kostnadsfokus blant de store oljeselskapene vært med på å senke forventningene. I tillegg har vi hatt en økt geopolitisk uro i høst, der Russlandsanksjoner og børsuro ser ut til å ha bidratt negativt.

På den positive siden indikerer flertallet av finanssjefene at bemanningen skal holdes intakt i norske bedrifter den kommende perioden, og at flere ser for seg strategiske investeringer. På spørsmål om i hvilket geografisk område selskapene venter å se den sterkeste utviklingen, seiler Nord Amerika frem som den viktigste regionen, mens Asia mister fotfeste blant norske finanssjefer.