Gå til søkefunksjon Gå til innhold

Du må bruke en annen nettleser. For å bruke våre webtjenester kan du isteden bytte til en av disse nettleserne: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox. Les mer om anbefalte nettlesere.

CFO indeks: Norske finanssjefer uttrykker økt bekymring

Sett i lys av den lave oljeprisen og vanskeligere tider for enkelte industrier, var utfallet av undersøkelsen mer positivt enn vi fryktet. Likevel, med en fallende indeks og en del interessante endringer i enkeltfaktorene, betegner vi finanssjefenes fremtidsutsikter som pessimistiske denne gangen, selv om enkelte selskaper opplever et relativt godt klima.

Sett i lys av den lave oljeprisen og vanskeligere tider for enkelte industrier, var utfallet av undersøkelsen mer positivt enn vi fryktet. Likevel, med en fallende indeks og en del interessante endringer i enkeltfaktorene, betegner vi finanssjefenes fremtidsutsikter som pessimistiske denne gangen, selv om enkelte selskaper opplever et relativt godt klima.

 

- Flere tror de må redusere bemanningen, men noen uttrykker også økt strategisk investeringsvilje.

Sett i lys av den lave oljeprisen og vanskeligere tider for enkelte industrier, var utfallet av undersøkelsen mer positivt enn vi fryktet. Likevel, med en fallende indeks og en del interessante endringer i enkeltfaktorene, betegner vi finanssjefenes fremtidsutsikter som pessimistiske denne gangen, selv om enkelte selskaper opplever et relativt godt klima.

SEB:s CFO indeks får verdien 54,6 - ned 0,7 poeng fra undersøkelsen forrige gang. Det er særlig forventingen om økt motpartsrisiko og høyere kredittspreader som er utpreget mer negative denne gang. I tillegg trekker også forventninger om lavere lønnsomhet, noe mindre gunstig bankutlånspraksis og syn på børsutviklingen ned denne gangen. De to faktorene som trekker i positiv retning i forhold til undersøkelsen vår for seks måneder siden er finanssjefenes forventninger til forretningsklimaet de neste seks månedene, samt tiltroen til sin egen finansiell situasjon.

Selv om den overordnede forretningsklima-komponenten i indeksen viser en økende optimisme, så har andelen finanssjefer som svarer negativt på dette spørsmålet aldri vært høyere enn nå (36 %). Dette bekrefter vår antagelse om at det er store forskjeller i svarene basert på de ulike industriene. Derfor la vi denne gang til et spørsmål som tar for seg hvilken industri selskapet opererer i. Svarene viste at det var en jevn fordeling av selskaper i de ulike industriene som deltok denne gangen, med 19 % deltagelse fra olje/oljeservice-relatert industri.

Andre interessante betraktninger i undersøkelsen er at vi ser en økning av finanssjefer som vil foreta strategiske investeringer, som kommer på bekostning av utbytte og finansielle investeringer. Det ser også ut som de har et økt finansieringsbehov, men få tegn til refinansieringsproblemer. Bekymringene deres ligger fortsatt som regel på etterspørselssvikt, men flere tror nå de må kutte prisene for å holde volumet oppe. Derimot er det veldig få som nå er bekymret for tilgang til arbeidskraft og rekordmange finanssjefer (37 %) sier de skal redusere bemanningen i Norge fremover.