Gå til søkefunksjon Gå til innhold

Du må bruke en annen nettleser. For å bruke våre webtjenester kan du isteden bytte til en av disse nettleserne: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox. Les mer om anbefalte nettlesere.

Brexit kan forsterke det negative sentimentet

Norske finanssjefer ser mørkere på forretningsklimaet og mange venter lavere lønnsomhet.

Norske finanssjefer ser mørkere  på forretningsklimaet og mange venter lavere lønnsomhet.

Kun 12 % av de norske finanssjefene trodde Brexit ville skje. Av disse var det en overveldende majoritet som antok at finansmarkedene kun ville reagere litt negativt. Gitt at den klare majoriteten av alle de spurte finanssjefene antok at det ikke skulle bli en Brexit, og spørsmålene ble stilt før folkeavstemningen, må vi nå legge til at det har skjedd, og at fremtidsusikkerheten dermed har økt. Samtidig er risikovilligheten blitt lavere i markedene. Dette bør tas med i betraktningen når man tolker svarene fra finanssjefene denne gangen. Overordnet betegner vi svarene deres som en klar indikasjon på et mer pessimistisk forventningsbilde.

SEBs CFO indeks får verdien 53,4 – som er ned 1,1 poeng fra forrige undersøkelse (desember 2015) og det laveste nivået vi har registrert noen gang. Det er særlig forventningen om svakere forretningsklima, børsutvikling og lønnsomhet som preger det negative sentimentet denne gang. I tillegg trekker også synet på deres egen finansielle situasjon indeksen noe ned. Den faktoren som trekker i signifikant positiv retning, i forhold til undersøkelsen vår for seks måneder siden, er finanssjefenes forventninger til motpartsrisiko de neste seks månedene.

Men selv om den overordnede risikoen for økt motpartsrisiko er noe lavere, kan dette skyldes at man allerede er på et relativt høyt nivå. Dermed legger vi mindre vekt på dette og fokuserer på at undersøkelsen viser at vi har den laveste andelen noen gang av finanssjefer som er positive til forretningsklimaet og det er rekord-mange (men fortsatt relativt lavt: 13 %) som venter et svært negativt forretningsklima. Vi antar fortsatt at mange av disse tilhører olje-relatert næring, hvor det denne gang var i overkant av 22 % av de spurte som tilhører denne kategorien.

Selv om finanssjefenes forventninger til utsiktene er svakere, ser vi at investeringslysten er tilstede. Det er særlig en økning av finansielle investeringer de ser for seg, men hovedfokuset deres ved antagelse om positiv kontantstrøm er fortsatt å nedbetale gjeld. Utbytte fortsetter å bli nedprioritert som første valg. Vi kan også nevne at finanssjefene uttrykte økt redsel for utenlandsk konkurranse fremover og at bemanningsreduksjon fortsatt er noe man vurderer både i Norge og utlandet.