Gå til søkefunksjon Gå til innhold

Du må bruke en annen nettleser. For å bruke våre webtjenester kan du isteden bytte til en av disse nettleserne: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox. Les mer om anbefalte nettlesere.

CFO indeks: Lavere tiltro til egen finansiell situasjon blant norske finansdirektører

SEBs CFO indeks får verdien 55, ned 2 poeng fra undersøkelsen i november i fjor, og 7 poeng siden toppen for et år siden. Det er særlig forventingen om et dårligere forretningsklima og lavere tiltro til egen finansiell situasjon som er bemerkningsverdige denne gang.

SEBs CFO indeks får verdien 55, ned 2 poeng fra undersøkelsen i november i fjor, og 7 poeng siden toppen for et år siden. Det er særlig forventingen om et dårligere forretningsklima og lavere tiltro til egen finansiell situasjon som er bemerkningsverdige denne gang. I tillegg trekker også forventninger om høyere motpartsrisiko, økte kredittspreader, lavere lønnsomhet og mindre gunstige bankutlånspraksis indeksen ned denne gangen. Den eneste faktoren som trekker i positiv retning i forhold til undersøkelsen vår for seks måneder siden er finanssjefenes forventninger til utviklingen på Oslo Børs. I tillegg er finanssjefene relativt positive til oljeprisutviklingen, der kun et fåtall ser for seg en lavere oljepris mot slutten av året.

Ser vi på forventningene til det svake forretningsklimaet i mer detalj, har det aldri før vært registrert så mange pessimister i vår undersøkelse. I tillegg er det interessant å se at den økte bekymringen for et dårligere forretningsklima har smittet over på finanssjefenes tiltro til egen finansiell situasjon.

Ser vi på dagens CFO indeksverdi (55) og hvor den ligger i forhold til historisk nivå, er vi under gjennomsnittet på 58. Vi kan derfor konkludere med at denne indeksen tegner et mindre positivt forventningsbilde enn vanlig. I tillegg er det verdt å nevne at det for første gang er registrert en lavere indeksverdi i den norske CFO undersøkelsen enn i den sist registrerte svenske undersøkelsen.