Gå til søkefunksjon Gå til innhold

Du må bruke en annen nettleser. For å bruke våre webtjenester kan du isteden bytte til en av disse nettleserne: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox. Les mer om anbefalte nettlesere.

Pressemelding: Sterkt resultat for SEB i Norge

SEB i Norge oppnådde driftsinntekter på MNOK 2810 ved utgangen av 3. kvartal 2014, etter god aktivitet samt en ekstraordinær gevinst på MNOK 608 i siste kvartal. Driftsresultatet endte på MNOK 1 963 hittil i år, en økning på totalt 57%, eller 9% eksklusiv ekstraordinær gevinst, i underliggende virksomhet sammenliknet med samme periode i fjor. Historisk så er dette det sterkeste delårsresultatet siden etableringen i Norge og SEB kan dermed feire et svært sterkt resultat i Norge samtidig med Oslo-kontorets 20-årsjubileum.

SEB i Norge oppnådde driftsinntekter på MNOK 2810 ved utgangen av 3. kvartal 2014, etter god aktivitet samt en ekstraordinær gevinst på MNOK 608 i siste kvartal. Driftsresultatet endte på MNOK 1 963 hittil i år, en økning på totalt 57%, eller 9% eksklusiv ekstraordinær gevinst, i underliggende virksomhet sammenliknet med samme periode i fjor. Historisk så er dette det sterkeste delårsresultatet siden etableringen i Norge og SEB kan dermed feire et svært sterkt resultat i Norge samtidig med Oslo-kontorets 20-årsjubileum.

- Jeg vil takke samtlige av våre over 400 ansatte i Norge, som alle har bidratt til dette resultatet. Takket være dem har vi blitt tildelt ansvar for gjennomføringen av en rekke store transaksjoner. Det gode resultatet skyldes også økt aktivitet i en lojal kundeportefølje, hvor den eldste kunden har benyttet våre tjenester siden 1905, sier William Paus, adm. dir. i SEB i Norge.

- Både økning i lånevolum og transaksjoner viser at våre norske kunder har et økende behov for spesialiserte corporate- og investmentbanking-tjenester. Denne forretningsmodellen innebærer at vi på et lokalt marked kan tilby alle de finansielle tjenester en global virksomhet har behov for, inkludert finansiering, betalingstjenester, garantier, handel, emisjoner, børsintroduksjoner samt fusjoner og oppkjøp, forteller William Paus. Han trekker også frem SEBs vellykkete Private Banking-enhet, som kombinerer bankens corporate- og investmenttjenester med skreddersydd rådgivning til formuende familier og enkeltpersoner.

I følge Thomson Reuters rangering var SEB størst i Norge innen M&A i årets tre første kvartaler, både målt i verdi og i antall transaksjoner. I 3. kvartal har SEB blant annet deltatt i følgende transaksjoner: Ratos – rådgiver i forbindelse med salg av SB Seating, Premier Oil – finansiering, Det Norske Oljeselskap – finansiering og joint bookrunner i emisjonen i forbindelse med kjøp av Marathon Oil, Rocksource – økt lånefasilitet og tilrettelegger i forbindelse med rights issue, Aker Solutions – finansiering av Akastor og Nye Aker Solutions etter splitt, Schibsted – refinansiering, Fred Olsen Energy – lead arranger og underwriter i refinansiering, Seadrill – finansiering. SEB har også bistått NPRO, OBOS, BWG Homes og Faroe Petroleum i forbindelse med transaksjoner og finansieringsoppdrag, samt engasjert av Orkla til å børsnotere Gränges som hadde første noteringsdag på NASDAQ OMX Stockholm den 10. oktober.

En trend i 2014 er at interessen for fornybare investeringer øker. Det var SEB som tok initiativet til og utviklet markedet for grønne obligasjoner, også kalt Green Bonds. Dette er obligasjonslån som er øremerket klimavennlige investeringer. Dette markedet er i sterk vekst, og hittil i 2014 er det utstedt grønne obligasjoner for USD 32 milliarder, mot USD 10 milliarder i hele 2013. I 3. kvartal utstedte BKK, som Norges første energiselskap, en grønn obligasjon på NOK 1,1 milliard. SEB var tilrettelegger, og interessen blant investorer var høy. BKK er et av Norges største fornybare energikonsern, og en stor aktør innen vannkraftproduksjon på Vestlandet.

Profit Loss, NOK mQ3 2014Q3 2013% Q2 2014Q1 2013Q4 2013
Total operating income 1304  748  74   764  742  856 
Total operating expenses  -280  -264    -298  -209  -292 
Profit before credit losses 1024  483  112   466 533 564
Net credit losses etc  -14  -28  -50   -35  -11  -33 
Operating profit  1010 465  122   430  522  531 
               
C/I   21% 35%  -39   39%  28%  34%