Gå til søkefunksjon Gå til innhold

Du må bruke en annen nettleser. For å bruke våre webtjenester kan du isteden bytte til en av disse nettleserne: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox. Les mer om anbefalte nettlesere.

CFO Indeks: Norske finanssjefer tror bunnen er nådd

Norske finanssjefer vilprioritere investeringer fremfor nedbetaling av gjeld.

Den positive trenden i de internasjonale markedene den siste tiden kan delvis forklares med stigende vekstrater i verdensøkonomien, lave statsrenter og sentralbankenes ubegrensede tilførsel av likviditet. I Norge har vi i tillegg lav arbeidløshet, og er positivt påvirket av den relativt høye oljeprisen vi har hatt det siste året. Disse overordnede faktorene kan være med på å forklare at norske finanssjefer i dag virker mindre preget av usikkerheten rundt krisen i Europa. Vi registrer nemlig en klart økende andel optimistiske finanssjefer sammenliknet med undersøkelsen for seks måneder siden. SEBs CFO indeks får verdien 58, opp fire poeng fra undersøkelsen i november 2012 (54). Det er særlig økt optimisme rundt forretningsklimaet, bankenes utlånsvillighet, samt mindre motpartsrisiko som trekker opp den gangen. Derimot ser finanssjefene noe mindre positivt på selskapets lønnsomhet i 2013 sammenliknet med 2012.

Vi synes den underliggende trenden og svarene i undersøkelsen gir et tydelig signal. Norske finanssjefer er blitt mer optimistiske til forretningsklimaet, noe som kan åpne for økte inverteringer grunnet billig og lett tilgjengelig kapital. Usikkerheten i utlandet tillegges mindre vekt og veksten antas å komme fra Vest-Europa og USA i større grad en tidligere. Derimot skal man ikke forvente seg økt lønnsomhet fra alle selskapene da enkelte finanssjefer indikerer noe mer forsiktige lønnsomhetsprognoser grunnet bekymringer rundt kostnadsnivået, spesielt i Norge. Overordet betegner vi SEBs CFO indeks resultatet denne gangen som positivt.