Gå til søkefunksjon Gå til innhold

Du må bruke en annen nettleser. For å bruke våre webtjenester kan du isteden bytte til en av disse nettleserne: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox. Les mer om anbefalte nettlesere.

Pressemelding: Rekordsterkt halvårsresultat for SEB i Norge

SEB i Norge leverte et driftsresultat på NOK 952 millioner i første halvår 2014. Det er det beste resultatet for første halvår som er oppnådd siden SEB etablerte filial i Norge i 1994. Driftsinntektene økte i første halvår med 12 prosent til NOK 1 506 millioner. I 2. kvartal 2014 var driftsinntektene NOK 764 millioner sammenlignet med NOK 694 millioner året før. Driftsresultatet i kvartalet ble på NOK 430 millioner, en økning fra NOK 360 millioner i samme periode i 2013.

SEB i Norge leverte et driftsresultat på NOK 952 millioner i første halvår 2014. Det er det beste resultatet for første halvår som er oppnådd siden SEB etablerte filial i Norge i 1994. Driftsinntektene økte i første halvår med 12 prosent til NOK 1 506 millioner. I 2. kvartal 2014 var driftsinntektene NOK 764 millioner sammenlignet med NOK 694 millioner året før. Driftsresultatet i kvartalet ble på NOK 430 millioner, en økning fra NOK 360 millioner i samme periode i 2013. 

- Det gode resultatet skyldes blant annet at vi har deltatt i en rekke større transaksjoner, både innen fusjoner og oppkjøp, obligasjonsutstedelser og finansiering. Vi har styrket vår markedsposisjon i Norge betydelig dette halvåret, sier William Paus, adm. dir. i SEB i Norge.

Så langt i 2014 har SEB blant annet vært rådgiver i forbindelse med Alfa Lavals kjøp av Frank Mohn, Capmans salg av Espira, Odfjells partnerskap med Breakwater Capital og Oak Hill Advisors innen LPG/etylene, samt bidratt med rådgivning og finansiering i forbindelse med OBOS kjøp av BWG Homes. SEB er også med på å finansiere Det norske oljeselskaps kjøp av Marathon Oil Norge og er nå joint bookrunner i selskapets pågående NOK 3 mrd egenkapitalutvidelse. SEB har i løpet av perioden tilrettelagt obligasjonslån for Gas Log, Schibsted, Norwegian Property, Wilh. Wilhelmsen, Borregaard, BW Offshore, Fred. Olsen Energy og Jotun samt vært tilrettelegger i børsnoteringen av Avance Gas, to emisjoner i Aurora LPG og en fortrinnsrettsemisjon i Rocksource. SEB har i tillegg tilrettelagt finansiering for Tullow Oil, Spike Exploration og ConocoPhillips. SEB blev rangert som nummer en i Norge i oversikten til Thomson Reuters over de største rådgiverne innen oppkjøp og fusjoner i første halvår 2014. Det er transaksjonsverdi som ligger til grunn for rangeringene.

- Olje- og gassektoren er et av de områdene hvor aktiviteten har vært spesielt høy. SEBs globale olje- og gass-team er ledet fra Oslo og SEB er den nest største nordiske banken innen denne sektoren. SEB har i 2014 befestet posisjonen som den ledende corporate- og investmentbanken i Norden, sier William Paus.

Både økning i lånevolum og transaksjoner viser at kundene har behov for spesialiserte corporate- og investmentbanking-tjenester. Denne forretningsmodellen innebærer at SEB på et lokalt marked kan tilby alle de finansielle tjenester en global virksomhet har behov for: Finansiering, betalingstjenester, garantier, handel, emisjoner, børsintroduksjoner samt fusjoner og oppkjøp.

SEBs Private Banking-enhet har hatt en kraftig vekst og har tiltrukket seg en rekke nye kunder etter at SEB lanserte sitt nye konsept for området i fjor. Spesielt er interessen stor fra familier som står foran et generasjonsskifte og fra enkeltpersoner som har bygget opp en formue og som ønsker å finansiere, investere og diversifisere sine eiendeler.

SEBs kortvirksomhet er ledende i Norden og satser nå spesielt på bedriftsmarkedet, inkludert reiseregnings- og fakturahåndtering. SEB Kort har bidratt til strukturendringer i kortbransjen i Norden gjennom oppkjøp av kortporteføljer og salget av Euroline, et selskap som håndterer innløsning av korttransaksjoner.

Profit Loss, NOK mQ2 2014Q2 2013% Q1 2014Q4 2013Q3 2013Q2 2013
Total operating income 764  694  10   742  856  748  694 
Total operating expenses  -298  -315  -5    -202  -292  -264  -315 
Profit before credit losses 466  379  23   533 564 483 379 
Net credit losses etc  -35  -19  81   -11  -33  -28  -19 
Operating profit  430  360  20    522  531  456  360 
                 
C/I   39% 45%  -14   28%  34%  35%  45%