Gå til søkefunksjon Gå til innhold

Du må bruke en annen nettleser. For å bruke våre webtjenester kan du isteden bytte til en av disse nettleserne: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox. Les mer om anbefalte nettlesere.

Historisk godt 4. kvartal for SEB i Norge

(Oslo, 5. februar 2014) SEB i Norge oppnådde driftsinntekter på NOK 856 millioner i 4. kvartal 2013 sammenlignet med NOK 690 millioner året før. Driftsresultatet i kvartalet ble på NOK 531 millioner, en økning fra NOK 451 millioner i samme periode i 2012.

- Vi har hatt en solid økning i aktiviteten innenfor fusjoner og oppkjøp kombinert med en voksende utlånsportefølje og god kostnadskontroll. Det har bidratt til det beste kvartalsresultat SEB noen gang har hatt i Norge, sier William Paus, adm. dir. i SEB i Norge.

SEB i Norge oppnådde et driftsresultat i 2013 på NOK 1 779 millioner, en økning fra NOK 1 633 millioner i 2012. Bankens driftsinntekter var NOK 2 953 millioner sammenlignet med NOK 2 809 i 2012.

Fjerdekvartal 2013 var preget av en viss stabilisering i de vestlige økonomiene. I Norge har vi sett et lavt rentenivå, en svekket kronekurs og rekordnivåer på Oslo Børs. Andre halvår 2013 bød på en oppsving i fusjoner og oppkjøp og det var også hektisk aktivitet i aksjemarkedet.

SEB har økt sitt utlånsvolum innenfor utvalgte bransjer og kundegrupper, noe som har hatt en positiv effekt på bankens rentenetto. I tillegg har inntektene fra transaksjoner steget. For eksempel var SEB Joint Global Co-ordinator sammen med Bank of America Merrill Lynch da BW LPG ble børsnotert i november. SEB var også rådgiver i forbindelse med Hexagons offentlige bud på Veripos, Technopolis 70-prosents oppkjøp av IT Fornebus campus samt i Altors og Bain Capitals kjøp av EWOS fra Cermaq i fjerdekvartal. Videre finansierte SEB blant annet Spike Exploration som sole underwriter og hadde ansvar for refinansieringen av hele Apply. Innen high yield var SEB med på obligasjonsutstedelsene til Dolphin og North Atlantic. 

SEBs satsing innen energisektoren, og spesielt innen fornybar energi som vannkraft og vind, fortsetter. Vi har finansiert mer enn 20 vindkraftverk i Norden og ser en interessant utvikling med omfattende konsesjoner for utbygging blant annet i Midt-Norge, der de aktuelle kommunene vil ha behov for privat finansiering. Vi tilbyr også ”grønne obligasjoner” til utstedere og investorer, hvor obligasjonslånet er garantert å gå til miljøprosjekter. Den første utstedelsen av en slik obligasjon i Norge sto Kommunalbanken for i november 2013 og SEB var en av tilretteleggerne.

 

Innen Private Banking har satsingen som startet i fjor gitt resultater. Aktiviteten er høy, og SEB bistår kundene både med finansiering og investeringer i Norge og internasjonalt. SEB Private Banking ble nok en gang kåret til Nordens beste private bank i Global Private Banking Award 2013. Regjeringens fjerning av arveavgiften har aktualisert temaet generasjonsskifte, et område hvor banken bidrar med rådgivning. SEB i Norge sikter mot å ta den ledende posisjonen innen private banking og vil fortsette å investere i videreutvikling av dette tilbudet.

På kortsiden har et høyt inntektsnivå og kostnadsreduksjoner gitt resultater på bunnlinjen. SEB Kort er ledende i Norden på kortløsninger og vil fremover satse videre på løsninger for bedriftsmarkedet.

SEB Kort undertegnet i desember 2013 en avtale med Nets om kjøp av deres Nets Business Eurocard-virksomhet i Finland. Dermed blir SEB den ledende aktøren i bedriftsmarkedet i alle nordiske land.