Gå til søkefunksjon Gå til innhold

Du må bruke en annen nettleser. For å bruke våre webtjenester kan du isteden bytte til en av disse nettleserne: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox. Les mer om anbefalte nettlesere.

Nordic Outlook: Venter svakere vekst i Norge

Problemene i petroleumssektoren begynner nå å påvirke øvrig fastlandsøkonomi i Norge. Med unntak av tydelige negative effekter på produksjon og enkelte petroleumsrelaterte tjenester, har imidlertid konsekvensene så langt vært mindre alvorlige enn fryktet. Selv om konsekvensene ventes å bli mer alvorlige fremover i tid er det ikke grunn til å tro at det vil føre til en lavkonjunktur.

Problemene i petroleumssektoren begynner nå å påvirke øvrig fastlandsøkonomi i Norge. Med unntak av tydelige negative effekter på produksjon og enkelte petroleumsrelaterte tjenester, har imidlertid konsekvensene så langt vært mindre alvorlige enn fryktet. Selv om konsekvensene ventes å bli mer alvorlige fremover i tid er det ikke grunn til å tro at det vil føre til en lavkonjunktur.

Veksten i BNP i fastlands-Norge - ikke inkludert olje, gass og shipping – har gradvis avtatt så langt i 2015 til 0,2 prosent fra første til andre kvartal. SEB nedjusterer sine estimater for fastlandsvekst i Norge fra 1,6 prosent til 1,4 prosent i 2015 og til 2,0 prosent i 2016.

SEBs rapport Nordic Outlook viser også at privat konsum i Norge er overraskende høyt til tross for utviklingen. Kjerneinflasjonen, som har ligget på 2,5 prosent i snitt så langt i år, holder seg oppe grunnet høyere priser på importerte varer, som igjen skyldes forsinkete effekter av den lave kronekursen.