Gå til søkefunksjon Gå til innhold

Du må bruke en annen nettleser. For å bruke våre webtjenester kan du isteden bytte til en av disse nettleserne: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox. Les mer om anbefalte nettlesere.

Nordic Outlook: Nølende vekst og økt usikkerhet

Den globale veksten vil styrke seg i 2016 og 2017, og vil være drevet av relativt sterk etterspørsel. Etterspørselen blir løftet av ganske ekstreme stimulerende tiltak fra sentralbankene. Samtidig vil det fortsatt være et negativt prispress på råvarer og energi. Et resultat av dette er usikre sentralbanker, som vil være sterkt fokusert på valutakurser. Dette er en av konklusjonene i vår siste Nordic Outlook rapport.

Den globale veksten vil styrke seg i 2016 og 2017, og vil være drevet av relativt sterk etterspørsel. Etterspørselen blir løftet av ganske ekstreme stimulerende tiltak fra sentralbankene. Samtidig vil det fortsatt være et negativt prispress på råvarer og energi. Et resultat av dette er usikre sentralbanker, som vil være sterkt fokusert på valutakurser. Dette er en av konklusjonene i vår siste Nordic Outlook rapport.

Den norske økonomien er presset av fallende oljeinvesteringer, og det er klare smitteeffekter til andre deler av økonomien. BNP-veksten opprettholdes av en ekspansiv pengepolitikk og av tidligere fall i kronekursen. Vi venter at Norges BNP vil øke med 1,5 prosent i 2016 og 1,6 prosent i 2017, sammenlignet med 1,9 prosents vekst i år. Norges Bank vil kutte renten til 0,50 prosent i desember, og den første renteøkningen er ikke ventet før om to år fra nå. Dette betyr en fortsatt undervurdert norsk krone, i følge Nordic Outlook.