SEB i Norge

2020

 • The United States and China have signed a trade agreement...
  After a trade conflict lasting since summer 2018, including billions of dollars in punitive tariffs and accusations of currency manipulation, the US and China signed a Phase 1 trade agreement on January 15. The agreement was welcomed by stock markets, which have gained about 0,6 per cent this past week (MSCI All Country World Index in US dollars).

 • Norsk økonomi ser ut til å ha nådd høydepunktet for høsten 2019. Fastlandsøkonomien (untatt olje, gass og skipsfart) vil avta mot trendutviklingen når oljeinvesteringene faller og etterspørselen fra sektoren krymper. BNP-veksten på fastlandet vil avta fra 2,5 prosent i fjor til 2,0 prosent i 2020 og 1,8 prosent i 2021. I år vil den svake kronen presse inflasjonen over målet. Men på grunn av økte internasjonale risikoer, tregere innenlandsk økonomisk vekst og mindre risiko for finansiell stabilitet, vil Norges Bank la styringsrenten være uendret på 1,50 prosent.
 • Financial markets drew a sigh of relief that Iran's retaliation after the United States assassinated Major General Qassim Sulemani was limited and that it was by mistake that the Iranian military shot down a civilian Ukrainian airliner. The announcement of new US sanctions against Iran had little impact on stock markets, but Iran has signalled that its long-term goal is to drive the US out of the Middle East.

 • Despite downward revisions in corporate earnings forecasts, stock markets were extremely strong in 2019. Measured by the MSCI All Country World Index in US dollars, global stock markets gained about 25% last year, while Stockholm's OMXS30 index rose by 31% (in Swedish kronor, both were around 30%).

2019

 • The world's stock markets surged in response to the announcement that the United States and China have reached a new Phase 1 trade agreement. China has promised to buy more American products. The US will halve its September tariffs on certain Chinese goods from 15 to 7.5% and has suspended further tariffs scheduled for December 15, but it will keep in place the 25% tariffs on about half of Chinese imports that were imposed earlier.

 • Over the past week, financial markets have been supported by super-strong job data, which have lifted stock exchanges in the United States. America's broad S&P 500 equity index has now gained around 27% so far this year, while the MSCI World equity index has risen around 20% (both in US dollars).

 • Stock markets have remained largely unchanged or have lost ground this past week, which is not so strange after several weeks of upturns and new record highs. The recent market rally was partly based on hopes that trade conflicts were moving towards resolution, but it was also based on better-than-expected macroeconomic data in the United States that actually began in September – judging from Bloomberg's "surprise index" (which shows to what extent economic outcomes meet expectations). This week stock markets have thus cooled down because of weaker purchasing managers' indices than anticipated and new American tariff threats.

 • The twists and turns of the trade dispute continue to be the focus of market attention. Although recent signals have been predominantly upbeat, this picture is disrupted by apparent difficulties in assembling all the pieces of the puzzle. Also complicating things is that the pro-democracy protests in Hong Kong are being drawn into trade issues. US and Chinese statements are keeping the market's faith in a Phase 1 trade agreement alive. Worth noting is President Donald Trump's aversion (to date) towards signing Congress's Hong Kong bill, which declares that the United States supports the demonstrators.

 • Veksten avtar, og inntjeningsprognosene for bedriftene senkes, men aksjemarkedene klatrer opp til nye rekordhøyder. Denne kombinasjonen er ikke helt lett å forstå, og den antyder at forsiktighet er tilrådelig. Likevel støttes høstens kursgevinster av en rekke positive krefter.

 • Telenor foretar i disse dager en sikkerhetsoppdatering som gjør at flere abonnenter må reaktivere sin BankID på mobil. For de fleste av våre berørte kunder vil det kun være nødvendig å logge inn i nettbanken og reaktivere BankID på mobil, mens andre vil motta nytt SIM-kort fra sin mobiloperatør som de må ta i bruk før de kan reaktivere sin BankID på mobil i nettbanken.

 • Swedish and American stock market indices have now climbed for five consecutive weeks, among other things due to central bank support, more stable macroeconomic data, progress in international trade negotiations and better corporate reports. The MSCI World Index in US dollars has now gained about 20% so far this year.

 • I motsetning til mange andre utviklede land vil Norge se akselererende samlet vekst i år, men de positive smittsomme effektene av høye oljeinvesteringer vil visne. Selv om innenlands etterspørsel vil forbli sunn, vil veksten i fastlandsøkonomien (eksklusiv olje, gass og skipsfart) avta fra 2,5 prosent i år til 2,1 prosent i 2020 og 1,9 prosent i 2021. På grunn av den svake norske kronen, vil inflasjonen forbli over målet, men global usikkerhet vil holde styringsrenten på 1,50 prosent etter fire stigninger. 

 • October turned out to be an unexpectedly good stock market month, sustained by more stable macroeconomic conditions, progress in trade negotiations and better corporate earnings than had been feared. America's broad S&P 500 equity index rose 2% while the more tech-heavy Nasdaq Composite gained 3.7% (both in USD). Sweden's OMXS30 index gained about 5.5% (in SEK) last month.

 • Stock markets rose for the third consecutive week, and third quarter corporate reports continue to look better than previously feared. Global equities, as measured by the MSCI World Index in US dollars, have now gained about 17% so far this year. Both Sweden’s OMXS30 and the broad American S&P 500 index have reached new all-time highs since the October upturn began. Aside from corporate earnings, this week’s market focus is on the US Federal Reserve’s expected key interest rate cut on October 30.

 • Progress in trade talks and a corporate report season that is better so far than feared are buoying the market mood. Global stock markets, measured using the MSCI World Index in US dollars, rose another percentage point or so last week and has now gained about 16% since 2019 began.

 • Global stock markets, as measured by the MSCI All Country World Index, rose 3.3% in US dollars and 1.9% in Swedish kronor during the past week. Progress in trade talks between the United States and China was a major relief. Meanwhile the stock market is struggling with weakening economic conditions and political conflicts on multiple fronts.

 • Norske finansdirektører er mindre optimistiske enn for seks måneder siden, men har fortsatt høye forventninger til fremtidige investeringer. Til tross for økt bekymring rundt politisk usikkerhet og forventninger om at børsen skal ned, er de mindre bekymret for både nasjonal og internasjonal etterspørsel. Dette viser Deloitte og SEBs ferskeste utgave av CFO Survey, hvor 102 finansdirektører forteller om deres forventninger til norsk økonomi og utsiktene for bedriftenes egne finansielle stilling.

 • Dersom du er privatkunde hos oss og ønsker å ta kontakt, anbefaler vi deg å bruke vår sikre portal for kundehenvendelser inne i nettbanken under «kontakt» og «ny henvendelse». Vennligst ikke send personopplysninger som person-, konto- eller kortnummer per e-post

 • Alle banker er pålagt av myndighetene å oppdatere informasjon og legitimasjon på selskaper og privatpersoner vi har et kundeforhold til. For å oppdatere din kundeinformasjon kan du følge linkene under til vår kundeinformasjonsportal. 

 • Vår siste utgave av Investment Outlook byr blant annet på to teamaartikler som dekker forskjellige aspekter av bærekraft - et tema som en gang var provinsen til dedikerte økoaktivister, men som har blitt et ord, en debatt og et sett av spørsmål som ingen kan unngå. 

 • Norges økonomi vil vokse raskere enn de andre nordiske landene i 2019-2021. Positive impulser fra oljesektoren driver fortsatt økonomien, og et gunstig arbeidsmarked støtter privat forbruk. Veksten i fastlandsøkonomien (eksklusiv olje, gass og skipsfart) vil akselerere fra 2,2 prosent i fjor til 2,6 prosent i år.

 • Business Arena er SEBs nye digitale forretningsplattform for bedrifter og finansuelle institusjoner. Målet er å samle alle tjenester og funksjoner på ett sted.

 • Norske finansdirektører har de høyeste forventningene til investeringer observert noen gang i undersøkelsesperioden, til tross for politisk usikkerhet. Dette viser Deloitte og SEBs ferskeste utgave av CFO Survey, hvor 94 finansdirektører forteller om deres forventninger til norsk økonomi og utsiktene for bedriftenes egne finansielle stilling. Nesten alle bransjer uttrykker økt optimisme, bortsett fra i detaljhandel som er bekymret for etterspørsel.

2018

 • Hvor norske finansdirektører tidligere ikke har våget å satse nytt, planlegger de nå å være mer offensive ved å investere mer og ansette flere samtidig som kostnadskutt anses som mindre viktig. Det viser Deloitte og SEBs ferskeste utgave av CFO Survey, hvor 109 finansdirektører forteller om deres forventninger til norsk økonomi og utsiktene for bedriftenes egne finansielle stilling.

 • CFO-indeksen for første kvartal i 2018 har en verdi på 57,2 poeng. Dette er en marginal nedgang på 0,2 poeng fra forrige undersøkelse i oktober 2017. Indeksen viser at norske finansdirektører er mer optimistiske til realøkonomien og bedriftens egen finansielle stilling samtidig som de er mer bekymret for finansielle markeder og politisk uro.

 • William Paus will join Joachim Alpen in co-heading the LC&FI division as of 1 April and John Turesson will become new head of SEB in Norway. 

 • De siste månedene har det bygget seg opp en grønn lånebølge på Oslo Børs. 28. februar var nesten 60 sentrale finanspersoner samlet på nettopp børsen for å gi bølgen ytterligere kraft.

 • De nordiske betalingsmarkedene er blant de mest avanserte og velfungerende i verden og leverer tjenester av høy kvalitet til enkeltpersoner og bedrifter i hele regionen. Samtidig er de eksisterende betalingsinfrastrukturene svært fragmenterte og følger landegrensene, til tross for tette bånd mellom landene.

 • Verdensøkonomien har vist imponerende tegn til bedring på mange fronter, i følge februarutgaven av SEBs Nordic Outlook, en rapport som publiseres fire ganger i året. 

2017

 • SEB estimerer solide 3,8 % økonomisk vekst globalt både for 2017 og 2018, opp fra 3,1 % i 2016. Det er hoved-driveren til at vi tror den positive inntjeningssyklusen skal fortsette en stund til. Selv om det er noen flaskehalser i systemet er det fremdeles få tegn til inflasjonspress. Derfor er sentralbankene forsiktige i sine uttalelser om monetære tilstramninger.

 • Verdensøkonomien har fortsatt den positive utviklingen de siste månedene. Signalene fra sentiment-indikatorene er blitt bekreftet av harde fakta, spesielt i euro-sonen, Kina og Japan, i følge SEBs økonomer i september-utgaven av Nordic Outlook, en rapport som utkommer hvert kvartal.

 • Grønne investeringer, fornybar energi og infrastruktur er stadig viktigere satsingsområder for SEB i Norge, som nå er en av de største kapitaltilbyderne til vindkraftprosjekter. Det var SEB i samarbeid med Verdensbanken som i 2007/2008 utviklet konseptet grønne obligasjoner, og banken sikter nå på å videreutvikle sin posisjon til å bli den største kapitaltilbyderen innen fornybar energi og infrastruktur.

 • Velbegrunnet optimisme, ikke bare vage håp, vil prege verdensøkonomien i 2017-18. Selv om konfliktnivåer har økt og politiske utfordringer ikke bør undervurderes, så er proteksjonistisk retorikk ikke det samme som praktisk politikk, i følge SEBs økonomer i mai-utgaven av Nordic Outlook, en rapport som utkommer hvert kvartal.

 • Tegn på høyere vekst og inflasjon, sammen med håp om støtte fra finanspolitiske tiltak, vil danne et solid grunnlag for økende inntjening i bedriftene.

 • I løpet av de siste månedene har det vært flere positive signaler i verdensøkonomien. En rekke forventningsindikatorer er på sitt høyeste nivå siden 2011. Dette skyldes blant annet forventninger om finanspolitiske stimuleringstiltak fra president Donald Trumps administrasjon, men også endringer i politikken på områder som energispørsmål og finansiell regulering.

 • (Oslo, 1. februar 2017) SEB leverer nok en gang historisk gode tall for sin virksomhet i Norge og 2016 går inn i bøkene som det beste året noensinne. Driftsinntektene for året som helhet ble NOK 3,59 milliarder, som tilsvarer en økning på 11 prosent sammenlignet med 2015. Driftsresultatet i 2016 ble NOK 2,32 milliarder, en økning på 14 prosent sammenlignet med 2015.

2016

 • 2016 har vært et år med flere enkeltstående hendelser som har preget markedet. Det begynte med det store oljeprisfallet i begynnelsen av året. Deretter fulgte Brexit. Og nylig Trumps overraskende seier i det amerikanske presidentvalget.

 • Etter Brexit-avstemningen og Donald Trumps seier i det amerikanske presidentvalget har de politiske forutsetningene endret seg dramatisk for den vestlige verden.

  På områder som global handels- og sikkerhetspolitikk er usikkerheten stor og helt nye scenarier med langsiktige negative økonomiske konsekvenser er blitt aktuelle. Det er en av konklusjonene i november-utgaven av SEBs rapport Nordic Outlook.

 • SEB i Norge legger nok et sterkt kvartal bak seg, og leverer det beste kvartalsresultatet noensinne. Både driftsinntekter og overskuddet så langt i 2016 har økt sammenlignet med i fjor.
  - Sett i lys av våre rammebetingelser med svak oljepris, lave renter og svekket kroneverdi, er vi svært stolte av å levere et godt resultat i et utfordrende marked, sier William Paus, Country Manager for SEB i Norge.

 • CFO-indeksen for oktober 2016 får en verdi på 55,6 hvilket er en økning på 2,2 fra bunnivået i juni i år. Til tross for en økning i optimismen blant norske finansdirektører, er nivået fortsatt under gjennomsnittet, noe som er et tegn på at de har et noe forsiktig syn på fremtiden. Sammenligner vi med resultatene fra vår svenske undersøkelse, ser vi imidlertid at norske finansdirektører nå er mer optimistiske enn de svenske. Dette er en endring fra de tre foregående undersøkelsene hvor de norske finansdirektørene har vært preget av oljenedturen og dermed mer pessimistiske enn sine motparter i Sverige.

 • Nordiske og tyske virksomheter har økt tro på sine fremtidsutsikter i det kinesiske markedet. Dette er den overraskende konklusjonen i siste utgave av SEBs China Financial Index. Virksomhetene forventer økning både i antall ansatte, overskudd og omsetning sammenlignet med siste undersøkelse gjort i mars.

 • Fredag 16. september ble det klart at Entra utsteder sin første grønne obligasjon. Entra er også det første eiendomsselskapet som utsteder en grønn obligasjon i det norske markedet. Obligasjonstransaksjonen ble møtt med god interesse fra både norske og utenlandske investorer. Obligasjonens løpetid ble 7 år og emittert beløp ble NOK 1.000.000.000.

 • Vi tror på fremdeles moderat vekst i den utviklende delen av verden. For vekstmarkeder ser momentet ut til å peke i riktig retning etter flere år med svak utvikling.

  Råvareavhengige økonomier som Brasil og Russland er børsvinnere så langt i år. Får SEB rett i sitt syn på oljeprisen, er det positivt for disse markedene. Det er samtidig enkelte usikkerhetsmomenter, som når Fed hever renten, og utfallet av det amerikanske presidentvalget.

 • Vi har i dag lansert en ny oppdatering av nettbanken. Denne oppdateringen håper vi kan bidra til å forbedre din opplevelse av nettbanken og øke brukervennligheten noe mer.

 • Norsk økonomi nådde bunnen sist vinter, og ferske indikatorer og økonomiske nøkkeltall tyder på forsiktig bedring. Det er en av konklusjonene i siste utgave av SEBs Nordic Outlook.

 • SEB i Norge fortsetter å levere sterke resultater til tross for finansiell uro etter Brexit og nedgangen i oljebransjen. Både driftsinntekter og overskudd har økt sammenlignet med i fjor.

 • Norske finanssjefer ser mørkere  på forretningsklimaet og mange venter lavere lønnsomhet.

 • Vår nye nettbank ble lansert den 11. april 2016 med ny layout og andre funksjonalitetsendringer.
  Vi har opplevd noen utfordringer i denne prosessen, både for dere og for oss, og vi jobber fortsatt tett med våre utviklere for stadig å gjøre forbedringer som du som kunde forhåpentligvis vil sette pris på. Vi har fått mange gode innspill fra dere etter lanseringen, og vi ønsker nå å gi dere en oppdatering på de viktigste utbedringene som er gjort, og hva vi jobber med fremover.

 • Siden forrige utgave av Investment Outlook har vi sett en god utvikling innen de fleste aktivaklasser. Bakgrunnen er flerdelt, men en avventende holdning fra den amerikanske sentralbanken og stimulanser fra Kina har vært blant hovedbidragsyterne. Det har ført til en svakere dollar, stigende råvarepriser, syklisk oppgang og høyere risikovillighet blant investorene.

 • Norsk økonomi har nådd bunnen, og innenlandsk etterspørsel styrker seg til tross for fallende oljeinvesteringer. Arbeidsmarkedet og produksjonssektoren har flere lyspunkter. Regjeringens finanspolitikk vil bli enda mer ekspansiv – det største stimuleringsprogrammet siden 2009, i følge vår siste Nordic Outlook-rapport.

 • (Oslo 3. mai 2016) SEB og DNB har inngått avtale om at DNB vil overta en mindre del av SEBs kundeportefølje, som hovedsakelig består av boliglånskunder i privatmarkedet.
  SEB rendyrker sin strategi i Norge, som er å tilby finansielle tjenester og rådgivning til større selskaper og institusjoner, samt familier og privatpersoner med komplekse finansielle behov.

 • SEB har økt aktiviteten i alle virksomhetsområder i Norge i første kvartal i 2016, både innen Large Corporates & Financial Institutions og Corporate & Private Customers. Vi ser spesielt god vekst innen Investment Banking og Markets i segmentet store bedrifter.

 • Nettbank Privat har gjennomgått en solid rehabilitering og er nå lansert med ny design og layout. Samtidig har vi lagt ned Nettbank Bedrift, og vi har nå én felles nettbank for de som tidligere brukte henholdsvis Nettbank Privat og Nettbank Bedrift. I den nye nettbanken vil du ha full oversikt over alle dine investeringer med vår integrerte porteføljetjeneste.

 • Nettbank Privat gjennomgår i disse dager en solid rehabilitering, og den nye nettbanken vil bli lansert mandag 11. april, i ny design og layout. Samtidig legges Nettbank Bedrift ned, og vi vil fra mandag 11. april ha én felles nettbank for de som tidligere brukte henholdsvis Nettbank Privat og Nettbank Bedrift.

 • I siste Investment Outlook fremheves risikoen og mulighetene knyttet til utviklingen i global vekst og inntjeningsveksten til bedriftene. Dette er to viktige forutsetninger for den videre utviklingen til aksjemarkedet. Vi tror på en global vekst på rundt 3 % i 2016. Aksjer er relativt sett vår foretrukne aktivaklasse, men vi tror 2016 fortsetter å være volatilt.

 • (Oslo, 23.02.2016) Europas største landbaserte vindkraftprosjekt har nå blitt lansert med finansiering levert av SEB.

  Statkraft, TrønderEnergi og den europeiske investorgruppen Nordic Wind Power DA har gått sammen om å bygge og drive seks landbaserte vindparker, med en samlet kapasitet på 1000 MW i Midt-Norge.

 • Nettbank Privat gjennomgår i disse dager en solid rehabilitering, og vi vil om ikke lenge lansere vår nettbank i ny design og layout. Samtidig legges Nettbank Bedrift ned, og vi vil i løpet av 2. kvartal 2016 ha én felles nettbank for de som tidligere brukte henholdsvis Nettbank Privat og Nettbank Bedrift. Alle kunder blir i disse dager informert om endringen per brev. Vår nye nettbank vil ha en strukturert og moderne layout, i tillegg til at du har full oversikt over alle dine investeringer med vår integrerte porteføljetjeneste.

 • Lavere forbruk er en større trussel mot veksten i norsk økonomi enn lav oljepris. Fallet i oljeprisen har truffet resten av økonomien, og veksten i fastlands-BNP – eksklusiv olje, gass og shipping – er nå nede på omkring en prosent i fjerde kvartal 2015, sammenlignet med året før. Effektene av oljeprisfallet er imidlertid dempet av finanspolitiske tiltak, lav rente og en sterk svekkelse i kronekursen. Den største trusselen mot norsk vekst er reduksjon i forbruket, i følge vår siste Nordic Outlook-rapport.

2015

 • Sett i lys av den lave oljeprisen og vanskeligere tider for enkelte industrier, var utfallet av undersøkelsen mer positivt enn vi fryktet. Likevel, med en fallende indeks og en del interessante endringer i enkeltfaktorene, betegner vi finanssjefenes fremtidsutsikter som pessimistiske denne gangen, selv om enkelte selskaper opplever et relativt godt klima.

   

 • Vi ser at det de siste dagene har vært en økning i antall svindelforsøk på telefon, såkalt «phishing».

 • Vi ønsker alle en god førjulstid og julefeiring. Vi holder stengt julaften og i romjulen gjelder andre åpningstider.

 • SEB forventer at den globale veksten skal takte litt opp de neste to årene. For at aksjemarkedet skal gi en tilfredsstillende utvikling de neste 12 månedene bør selskapene levere økt topplinjevekst. Pengepolitikken fra de toneangivende sentralbankene forventes å forbli stimulativ fremover selv om vi forventer at Fed forsiktig vil heve renten fremover, første gang på sitt møte sendere i måneden.

 • Den globale veksten vil styrke seg i 2016 og 2017, og vil være drevet av relativt sterk etterspørsel. Etterspørselen blir løftet av ganske ekstreme stimulerende tiltak fra sentralbankene. Samtidig vil det fortsatt være et negativt prispress på råvarer og energi. Et resultat av dette er usikre sentralbanker, som vil være sterkt fokusert på valutakurser. Dette er en av konklusjonene i vår siste Nordic Outlook rapport.

 • SEB fortsetter å styrke sin posisjon blant store norske virksomheter og innen private banking, bankens to hovedsatsingsområder i det norske markedet. SEB har også i tredje kvartal bistått i en rekke transaksjoner, noe som bidrar til en stabil inntektsutvikling.

 • Med bakgrunn i endret rentenivå samt dagens konkurransesituasjon, endrer vi nå låne- og innskuddsbetingelser for våre Private Banking kunder.

  Renteendringene gjøres gjeldende fra 30. november 2015.

 • Det splittete økonomiske bildet i Øst-Europa (inkludert Sentral-Europa) vil bestå de neste to årene. Russland og Ukraina, begge preget av konflikt, vil fortsatt vise en svak utvikling. I Russland vil resesjonen fortsette inn i 2016 i lys av at en lav oljepris kun vil få en forsiktig bedring og at sanksjonene mot landet fra EU og USA trolig blir forlenget, selv om de kanskje blir gjort noe mildere.

 • Vi tror fremdeles på solid økonomisk vekst i verden. De siste månedene har makrotallene vist solid momentum både i USA og Europa, mens tallene har vært på den svake siden i Kina. Med bakgrunn i den økonomiske transformasjonen som skjer i Kina forventer vi gradvis avtagende veksttakt.

 • Problemene i petroleumssektoren begynner nå å påvirke øvrig fastlandsøkonomi i Norge. Med unntak av tydelige negative effekter på produksjon og enkelte petroleumsrelaterte tjenester, har imidlertid konsekvensene så langt vært mindre alvorlige enn fryktet. Selv om konsekvensene ventes å bli mer alvorlige fremover i tid er det ikke grunn til å tro at det vil føre til en lavkonjunktur.

 • Den sterke starten på 2015 fortsetter for SEB i Norge i 2. kvartal. Driftsinntektene økte med 6 % sammenlignet med 1. halvår 2014, og resultatet øker tilsvarende med 14 %. SEB har blitt valgt som rådgiver i en rekke transaksjoner som , som Europris IPO og Citycons oppkjøp av Sektor gruppen, noe som har bidratt til den solide utviklingen og et rekordsterkt resultat i 1. halvår.

 • SEBs CFO indeks får verdien 55, ned 2 poeng fra undersøkelsen i november i fjor, og 7 poeng siden toppen for et år siden. Det er særlig forventingen om et dårligere forretningsklima og lavere tiltro til egen finansiell situasjon som er bemerkningsverdige denne gang. 

 • Aksjer har høyest forventet avkastning. Deretter kommer selskapsobligasjoner og alternative investeringer. Helt på bunnen ligger statsobligasjoner. Dette er et resultat av at den globale økonomiske veksten forventes å øke og en fortsatt lav underliggende inflasjonsrate, i følge SEBs juni-utgave av Investment Outlook.

 • Den globale økonomien fortsetter å bli drevet fremover av endringer i sentralbankenes opptreden. Med sin stimulus-policy har European Central Bank (ECB) oppnådd en uventet rask effekt på optimismen og inflasjonsforventningene. Dette har stabilisert fremtidsutsiktene for hele Europa. I USA, derimot, har begynnelsen av 2015 vært dominert av skuffelser. Selv om det primært er snakk om midlertidige årsaker, er det klart at den sterke dollaren har bidratt.

 • SEB i Norge fikk en sterk start på 2015. Stabil rentenetto i kombinasjon med en god transaksjonsflyt og et lavt kostnadsnivå gir gode resultater.

 • Vi ser at identitetstyveri og bedrageriforsøk via e-post blir mer og mer utbredt. Vi opplever også dessverre eksempler på at svindlernes metoder utvikles, og vi ønsker derfor å understreke viktigheten med å være på vakt mot bedrageriforsøk.

 • Baltikum og Sentral-Europa fortsetter å vise god motstandskraft mot den russisk-ukrainske konflikten, sanksjonene mot Russland og landets økende økonomiske problemer. Hovedårsaken er positive økonomiske rammevilkår, med sterke realinntekter for husholdningene (gjelder særlig Baltikum), som gir et robust privat konsum. Fremover er det også lysere utsikter for eksport til Tyskland. 

 • De økonomiske utsiktene i Europa er lysere enn på lenge, og er nå SEBs foretrukne region i den utviklede del av verden.
  SEBs rapport Investment Outlook ble offentliggjort 3. mars, og viser også at den økonomiske veksten i USA er sterk. Vi forventer BNP vekst på 3,5% og 3,2% i hhv 2015 og 2016.

 • Eksepsjonell pengepolitikk og negative renter bidrar til bedre vekst, men reiser også flere spørsmålstegn. Deflasjonsrisikoen vedvarer selv etter en stabilisering av oljeprisen. Lysere utsikter globalt, ikke minst for Europa, er avhengig av at USA vil, og kan, bære en sterkere dollar og avstå fra å eskalere valutakrigsspill. Det skriver våre økonomer i en ny utgave av den økonomiske rapporten Nordic Outlook.

 • Monetary policy continues to play an overwhelmingly important role in currency markets, while foreign exchange markets are perhaps more important for central banks now than ever before. Exchange rates will therefore remain volatile, according to SEB's latest Currency Strategy report.

2014

2013

2012