22.06.2012 08:00

Investment Outlook: Spenninger i Europa gjør kapitalmarkedene til et utfordrende område

De europeiske politiske ledernes oppgave å balansere mellom innstramming og vekst, er en utfordring som får innvirkninger på kapitalmarkedene. Akkurat nå er fokuset hvorvidt Hellas vil bli værende i euro-sonen, og vi velger å opprettholde en høy beredskap for den kommende markedsuroen.

Det er store spenninger blant velgere på grunn av innstrammingsprogrammene som nå pågår rundt i Europa, og det politiske bildet vil forbli en risikofaktor for finansmarkedene. Epoken med sjenerøse politiske programmer er forbi, og konsekvensene er smertefulle. I mellomtiden er løsningen på gjeldsproblemer økonomisk vekst.

- Markedenes svake utvikling den seneste tiden er høyst velbegrunnede. Vi har i hele år argumentert for en forsiktig tilnærming til risiko. Forholdene i eurosonen er velkjent, men utfallet er høyst usikkert. Politiske spenninger etter valget i Hellas legger en ytterligere dimensjon av usikkerhet. Kapitaliseringen av store deler av europeisk bankvesen skaper dessuten en enda høyere grad av uro i markedene. Denne usikkerheten vil vedvare og vi får trolig ikke et varig vekstbilde før europeiske banker har styrket sine balanser. Videre har det globale makroøkonomiske bildet svekket seg gjennom de seneste månedene. Kombinasjonen av lav reell vekst og økonomiske ubalanser er åpenbart negativt for kapitalmarkedene, sier Esben Hanssen, Investeringsdirektør Private Banking Norge.