Gå til søkefunksjon Gå til innhold

Du må bruke en annen nettleser. For å bruke våre webtjenester kan du isteden bytte til en av disse nettleserne: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox. Les mer om anbefalte nettlesere.

Ocean Oasis tildelt 2,5 mill Euro fra EU

COO Sebastian Feimblatt og daglig leder i Ocean Oasis Kristine Bangstad Fredriksen

I desember valgte EU ut 99 innovative start-ups som mottok samlet 627 millioner Euro for å hjelpe med å sette deres lovende teknologi ut i livet. Dette er den største finansieringsrunden noensinne fra European Innovation Council Accelerator. På listen over mottagere finner vi Ocean Oasis som siden i sommer har hatt plass i SEB ScaleCenter.

EIC Accelerator deler hvert år ut tilskudd til oppstartsbedrifter og små og mellomstore bedrifter på opptil 2,5 millioner euro kombinert med aksjeinvesteringer gjennom EIC-fondet fra 0,5 til 15 millioner euro. For Ocean Oasis gir tilskuddet fra EU selskapet en kredibilitet i det de ønsker å få til. Dette er et nåløye som det virkelig er vanskelig å komme igjennom og derfor er det ekstra gøy å se at nok et av våre ScaleCenter selskaper når igjennom. (Innomar mottok også finansiering fra EIC i 2020).

Fra saltvann til drikkevann ved hjelp av bølgekraft

Ocean Oasis utvikler teknologi for bærekraftig produksjon av drikkevann til kystnære strøk. Ocean Oasis sin løsning er teknologisk revolusjonerende: en flytende plattform som, ved hjelp av bølgekraft, produsere ferskvann der den ligger, for så å lede vannet til land gjennom en rørledning.

Juryen fra European Innovation Council Accelerator (EIC) mener at Ocean Oasis sin løsning har potensiale til å revolusjonere avsaltingsindustrien globalt.

-Vi har ikke nok ferskvann i verden til å dekke hele befolkningens behov. Avsalting av sjøvann er en av de nødvendige løsningene, men vi må få det til uten store utslipp og uten å skade de lokale marine økosystemene, sier daglig leder i Ocean Oasis Kristine Bangstad Fredriksen

En bærekraftig løsning for et globalt problem

Mer enn 300 millioner mennesker er avhengig av avsaltet sjøvann allerede i dag, og trenden er sterkt økende grunnet klimaendringer, befolkningsvekst og urbanisering. Dagens løsninger er ofte svært forurensende da de krever mye energi som ofte kommer fra fossile kilder. Ocean Oasis sitt anlegg bruker bølgekraft som energikilde til å avsalte sjøvann og unngår dermed bruk av forurensende energikilder. I tillegg vil negativ lokal miljøpåvirkning minimeres.

Mulighet for ytterligere investeringer

I tillegg til tilskuddet på 2,5 millioner euro vil Ocean Oasis også kunne få med EIC Fund (European Investment Bank) som investor når selskapet skal skalere opp.

-Det er en veldig fin anerkjennelse for oss å nå opp i den harde konkurransen med full pott på første forsøk i EIC Accelerator. Vi mener at vår løsning kan være med å bidra til at vi i framtiden kan ha nok vann til verdens befolkning uten at det medfører høye kostnader og store utslipp, sier Kristine B Fredriksen.

Blant selskapets investorer i dag er blant andre Grieg Maritime Group gjennom Grieg Edge, Johan Odvar Odfjell gjennom Planet 9 Venture, Harald Norvik og tidligfase VC-akseleratoren Antler.

Forbereder testing

Ocean Oasis forbereder fullskalatesting av anlegget sitt for første halvår av 2022. Daglig leder Kristine Bangstad Fredriksen forteller at selskapet også vil hente mer privat kapital i løpet av året som kommer.

Vi gratulerer selskapet med utdelingen og tillitserklæringen fra EIC og ønsker lykke til med testingen. Vi gleder oss til å følge reisen videre!