Gå til søkefunksjon Gå til innhold

Du må bruke en annen nettleser. For å bruke våre webtjenester kan du isteden bytte til en av disse nettleserne: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox. Les mer om anbefalte nettlesere.

Material Mapper vil skape mer gjenbruk i byggebransjen

Sondre Støyva, Karl-Martin Holmberg og Karl Fredrick Hiemeyer fra Material Mapper. Ikke på bildet: Ieva Sibilla Strupule og Fanny Rohr Slåtto.

Å betale store summer for å grave ned bygningsmasser, som kunne vært gjenbrukt hos en annen aktør, er ikke særlig bærekraftig. Dagens markedsplasser sliter med lavt volum, Material Mapper samler alle byggeprosjekter på sin plattform for å øke dette. Gjennom sin plattform har Material Mapper skapt en markedsplass for gjenbruk i bygningsbransjen og håper at flere aktører skal få øynene opp for de besparelsene dette kan gi. Det nystartede selskapet er det seneste tilskuddet til vår pro-bono inkubator SEB ScaleCenter.

Gjenbruk og salg av ombrukbare bygningsmasser og materialer kan gi store besparelser både i form av kostnader og utslipp. Gjennom plattformen til Material Mapper kan entreprenører og utbyggere beregne hva de vil få av utslipp på sine prosjekter samt se mulighetene for å spare utslipp og kostnader gjennom gjenbruk og salg av materialer og masser.

Utfordring ble til mulighet

Under et Antler program i 2021 presenterte Obos de største utfordringene de ønsket å løse, et av disse var gjenbruk av bygningsmateriell. Det var da ideen om en felles plattform for gjenbruk i byggebransjen ble født. Det finnes individuelle markedsplasser for dette i de fleste Europeiske storbyer samt Norge, men det finnes ingen plattform for å dele data, skaffe oversikt over byggeprosjekter og se muligheter for gjenbruk av materialer.

Ved å gjennomgå informasjonen som lå tilgjengelig hos Plan og Bygg over rivesøknader, bygningssøknader og rehabiliteringer, skapte de en database over pågående og fremtidige prosjekter. I januar 2022 ble den første pilotversjonen av plattformen lansert og i desember gjorde selskapet den første oppgraderingen basert på tilbakemeldinger fra sine brukere.

Material Mapper har knyttet til seg en rekke partnere som gjør at de har tilgang til data fra så å si alle byggeprosjekter i Norden. Totalt er det rundt 100 000 byggeprosjekter med oppstart om 0-7 år.
Basis tilgang til plattformen er gratis og alle prosjektledere blir invitert til å se data om sitt prosjekt, å ta i bruk de mer avanserte funksjonene kreves abonnement. Gjennom plattformen vil aktørene kunne beregne forventet avfall for sine prosjekter, CO2 utslipp på avfallet og totalt utslipp på hele prosjektet. Samtidig vil plattformen vise hvilke muligheter det er for gjenbruk og omsetning av bygningsmasser som igjen reduserer prosjektets samlede CO2 utslipp.

Gir viktige tallgrunnlag for rapporteringer

Plattformen gir mange muligheter for besparelser, men er også et viktig verktøy når det kommer til rapportering av utslipp og sertifisering. Det kommer stadig strengere reguleringer og stilles høyere krav til aktørene, og da er det viktig å kunne vise at man tar grep om sine utslipp og har planer for å redusere disse.

Mye å hente i gjenvinning av bygningsmasser

«Vi håper at flere aktører kan få øynene opp for at det er mye å tjene på ombruk ,» sier Sondre Støyva, CFO og Co-Founder av Material Mapper. Han viser særlig til dagens håndtering av bygningsmasser hvor det er stort potensiale for å skape en bedre verdikjede. Under store byggeprosjekter graves det ut enorme mengder masser. På de største prosjektene dreier det seg om ca 40 000 tonn som graves ut, transporteres til deponier for så å graves ned igjen. Kostnaden for deponering er ca 500 kr per tonn, i tillegg kommer kostnaden til transport og de utslippene som skapes.

Samtidig graves det ut nye masser et annet sted som selges som fyllmasser i andre prosjekter, det er lett å se at dette kan løses på en bedre måte ved å skape en felles markedsplass for disse aktørene.
Material Mapper tilbyr løsninger som gjør det mulig å selge disse massene. Dersom massene er forurenset finnes det også løsninger for rensing før de selges videre. Resultatet er både kostnadsbesparing og miljøgevinst.

Først ut

Material Mapper er den første aktøren som tilbyr denne typen plattform for byggebransjen og siden databasen er nordisk ser de muligheter for kunder også utenfor Norge. Etter lanseringen av den nye plattformen i desember er de nå i gang med å onboarde nye kunder og brukere. I første omgang er det rundt 5000 brukere fra Norge og deler av Sverige som skal legges inn i systemet, målet for året er å onboarde om lag 30 000 brukere.

Rett før jul inngikk de avtale med Bodø Kommune som vil ta i bruk plattformen for kommunal oversikt over CO2 utslipp fra byggeprosjektene i kommunen samt vil benytte plattformen for flere av kommunens byggeprosjekter. Det blir veldig spennende å se hvilke besparelser de kan gjøre ved hjelp av plattformen. Som eneste leverandør av systemet forventes det at andre kommuner vil ha bruk for den samme innsikten.

Vant billett til ScaleCenter

Det var under fjorårets Cleantech Capital Day i Oslo at Material Mapper fikk utdelt sin «Golden ticket» til SEB ScaleCenter. I midten av desember flyttet de inn som det seneste tilskuddet til vår stadig voksende ScaleCenter familie. Vi ser frem til å bli bedre kjent med selskapet og til å se hvilke ting vi kan få til sammen.