Gå til søkefunksjon Gå til innhold

Du må bruke en annen nettleser. For å bruke våre webtjenester kan du isteden bytte til en av disse nettleserne: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox. Les mer om anbefalte nettlesere.

Inherit vil drive karbonfangst fra matavfallet ditt

Oppstartselskapet Inherit vil bidra til å re-balansere CO2 konsentrasjonen i luften som klima tiltak. De finansiere arbeidet ved salg av nye karbonfjernings sertifikater.

Gjennom flere år som konsulent i biogassbransjen så Kaja Voss en mulighet til å ta nytte av den naturlige CO2 gassen som slippes ut fra biogassanlegg. I 2021 slo hun seg sammen med Mike Carpenter og startet selskapet Inherit Carbon Solutions. Mike har bakgrunn fra olje- og energibransjen og har jobbet med både karbonfangst og karbonlagring tidligere. Ideen deres går i korte trekk ut på å fange og lagre CO2 som slippes ut fra biogassanlegg for så å selge neste generasjons klimasertifikater.

Inherit er et av to selskaper som sikret seg plass i SEB ScaleCenter i juni i år og nå er de godt etablert i vår pro-bono inkubator for bærekraftige vekstselskaper.

Naturlig CO2 fra ikke fossile kilder

I motsetning til CO2 som vi får ved forbrenning av olje eller gass, stammer CO2 som kommer fra biogassanlegg fra ikke-fossile kilder. Biogass produseres gjennom nedbryting av organisk materiale som matavfall, husdyrgjødsel og kloakk. Biogass består av metan (CH4) og karbondioksid (CO2) og mens metangassen brukes som drivstoff i biler, større kjøretøy og i skip, slippes karbondioksidet rett ut i luften. Inherit ønsker å fange og lagre dette utslippet. 

I motsetning til utslipp som dannes ved forbrenning av fossile kilder, er utslippene fra denne produksjonen gasser som normalt ville gått tilbake til luften som en del av naturens kretsløp.

Kaja forklarer det enkelt. "Ta et bananskall som eksempel; et banantre har fanget CO2 fra luften gjennom fotosyntese og når skallet brytes ned slippes denne gassen ut igjen i luften. Ved å fange disse utslippene bidrar vi ikke bare til mindre utslipp, men også til å redusere konsentrasjonen av CO2 i atmosfæren på sikt." 

Sikter mot oppstart i 2024/2025

Inherit består i dag av fire personer og med seg på eiersiden har de solide selskaper som Equinor, Startuplab og family office-selskapet Stratel. Selskapet er nå i en fase hvor de utvikler flere prosjekter parallelt, planen er å kunne starte den første karbonfangsten i årsskiftet 2024/2025. Da vil CO2 fanges, gjøres flytende og fraktes til Northern Lights for lagring.

Selskapets inntjening vil komme fra å selge sertifikater i et nytt frivillige marked for negativ utslipp. Siden alle bedrifter har stort press på seg til å bli klimanøytrale, er markedet for denne typen sertifikater voksende. I motsetning til CO2-kvoter som mange næringer er pålagt å kjøpe, er dette frivillige sertifikater som selges i et ikke regulert marked. Markedet til Inherit er derfor ikke bare begrenset til industrielle selskaper som ønsker å balansere sine utslipp, men til alle selskaper som ønsker å ta tak i sitt klimaavtrykk.

Vi gleder oss til å følge selskapet videre på deres reise og håper de vil nyte godt av tiden i SEB ScaleCenter.