Gå til søkefunksjon Gå til innhold

Du må bruke en annen nettleser. For å bruke våre webtjenester kan du isteden bytte til en av disse nettleserne: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox. Les mer om anbefalte nettlesere.

Slik jobber vi med bærekraftige investeringer

Bærekraft og ansvar er en naturlig hjørnestein i vår virksomhet. Vi mener at en gjennomgående ansvarsfølelse har en positiv betydning for SEBs virksomhet.

Vårt fokus på ansvarlige investeringer tar utgangspunkt i tre hovedområder: virksomhetsforståelse, miljø og samfunnsansvar. Det legges særlig vekt på følgende internasjonale prisipper; FNs Global Compact, OECDs retningslinjer for multinasjonale foretak og relaterte konvensjoner om menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og korrupsjon.