Nettbank Privat

Kontakt

Sentralbord: 22 82 70 00

Alle telefonnumre og adresser

Sentralbankene sikrer økonomisk fremgang med uprøvde verktøy

Den globale økonomien fortsetter å bli drevet fremover av endringer i sentralbankenes opptreden. Med sin stimulus-policy har European Central Bank (ECB) oppnådd en uventet rask effekt på optimismen og inflasjonsforventningene. Dette har stabilisert fremtidsutsiktene for hele Europa. I USA, derimot, har begynnelsen av 2015 vært dominert av skuffelser. Selv om det primært er snakk om midlertidige årsaker, er det klart at den sterke dollaren har bidratt.
Les rapporten

Stabil vekst for SEB i Norge i 1. kvartal 2015

SEB i Norge fikk en sterk start på 2015. Stabil rentenetto i kombinasjon med en god transaksjonsflyt og et lavt kostnadsnivå gir gode resultater. 

Driftsinntektene i første kvartal var MNOK 764, sammenlignet med MNOK 742 i første kvartal 2014, en økning på 3 prosent. Driftsresultatet i første kvartal økte med 4 prosent, til MNOK 545, sammenlignet med 2014.
Les mer

Vær oppmerksom

Vi er blitt gjort oppmerksom på at det er sendt ut e-post som er mulig forsøk på svindel, hvor SEB fremkommer som avsender. Vi vil derfor understreke at disse e-postene ikke kommer fra oss og vi oppfordrer våre kunder til ikke å klikke på lenken, samt slette e-posten. De falske e-postene vi har fått melding om har emner som "Bedrift: varsling#XXX" og "Varsling #XXXXXXX"
Les mer