Nettbank Privat

Kontakt

Sentralbord: 22 82 70 00

Alle telefonnumre og adresser

Investment Outlook

Det makroøkonomiske bildet fortsetter å gi et godt grunnlag for god avkastning i aksjer. Det er drevet av en sterk økonomisk vekst i USA. I Europa er bildet mer blandet, men vi tror at den siste tidens svake nøkkeltall er forbigående. En gjenopphenting av europeisk vekst støttes av sentral bankenes fortsatte ekspansive pengepolitikk og likviditetstilførsel.

Nordic Outlook

Akselererende global vekst er det mest sannsynlig globale økonomiske scenario for 2015, hjulpet av bedre utsikter i viktige land som USA, Storbritannia, Kina og India, skriver SEB Economic Research i siste nummer av sin kvartalsrapport Nordic Outlook.

Rekordsterkt halvårsresultat for SEB

Det gode resultatet skyldes blant annet at vi har deltatt i en rekke større transaksjoner, både innen fusjoner og oppkjøp, obligasjonsutstedelser og finansiering. Vi har styrket vår markedsposisjon i Norge betydelig dette halvåret, sier William Paus, adm. dir. i SEB i Norge.