Nettbank Privat

Kontakt

Sentralbord: 22 82 70 00

Alle telefonnumre og adresser

CFO Indeks - Norske finanssjefer er blitt mer pessimistiske til forretningsklimaet

Vår nye CFO indeks viser helt klart at finanssjefene er blitt mer pessimistiske siden vår undersøkelse i mai. Det er kanskje ikke så overraskende på bakgrunn av de mer volatile finansmarkedene vi har hatt i høst og den fallende oljeprisen, sier Henrik Blymke. Som tidligere retter spørreundersøkelsen vår seg mot finanssjefene i de største industri- og serviceselskapene i Norge.
Les rapporten her

Ny C&I Online lansert 4. november

Vi har oppgradert C&I Online, SEBs nettbankløsning for store bedrifter og institusjoner, med ny navigering og design samt forbedret funksjonalitet.
Ønsker du å lære mer om den nye C&I Online løsningen avholder vi et eget Webinar 6. november kl 09.00.
(Link til Webinar)

Sterkt resultat for SEB i Norge

SEB i Norge oppnådde driftsinntekter på MNOK 2810 ved utgangen av 3. kvartal 2014, etter god aktivitet samt en ekstraordinær gevinst på MNOK 608 i siste kvartal. Driftsresultatet endte på MNOK 1 963 hittil i år, en økning på totalt 57%, eller 9% eksklusiv ekstraordinær gevinst, i underliggende virksomhet sammenliknet med samme periode i fjor.