Nettbank Privat

Kontakt

Sentralbord: 22 82 70 00

Alle telefonnumre og adresser

Nordic Outlook: Venter svakere vekst i Norge

Problemene i petroleumssektoren begynner nå å påvirke øvrig fastlandsøkonomi i Norge. Med unntak av tydelige negative effekter på produksjon og enkelte petroleumsrelaterte tjenester, har imidlertid konsekvensene så langt vært mindre alvorlige enn fryktet. Selv om konsekvensene ventes å bli mer alvorlige fremover i tid er det ikke grunn til å tro at det vil føre til en lavkonjunktur.

Les rapporten

Rekordsterkt resultat for 1. halvår for SEB i Norge

Den sterke starten på 2015 fortsetter for SEB i Norge i 2. kvartal. Driftsinntektene økte med 6 % sammenlignet med 1. halvår 2014, og resultatet øker tilsvarende med 14 %. SEB har blitt valgt som rådgiver i en rekke transaksjoner som , som Europris IPO og Citycons oppkjøp av Sektor gruppen, noe som har bidratt til den solide utviklingen og et rekordsterkt resultat i 1. halvår.
Les mer

Lavere tiltro til egen finansiell situasjon blant norske finansdirektører

SEBs CFO indeks får verdien 55, ned 2 poeng fra undersøkelsen i november i fjor, og 7 poeng siden toppen for et år siden. Det er særlig forventingen om et dårligere forretningsklima og lavere tiltro til egen finansiell situasjon som er bemerkningsverdige denne gang.

Les rapporten