Nettbank Privat

Kontakt

Sentralbord: 22 82 70 00

Alle telefonnumre og adresser

Vi pusser opp og forbedrer C&I Online

Vi har oppgradert C&I Online, SEBs nettbankløsning for store bedrifter og institusjoner, med ny navigering og design samt forbedret funksjonalitet. Tirsdag 4. november lanserer vi den nye løsningen i Norge. Vi kjører også C&I Online seminar for våre kunder mandag 3. november, dersom du enda ikke har meldt deg på kan du gjøre det her.

Sterkt resultat for SEB i Norge

SEB i Norge oppnådde driftsinntekter på MNOK 2810 ved utgangen av 3. kvartal 2014, etter god aktivitet samt en ekstraordinær gevinst på MNOK 608 i siste kvartal. Driftsresultatet endte på MNOK 1 963 hittil i år, en økning på totalt 57%, eller 9% eksklusiv ekstraordinær gevinst, i underliggende virksomhet sammenliknet med samme periode i fjor.

Investment Outlook

Det makroøkonomiske bildet fortsetter å gi et godt grunnlag for god avkastning i aksjer. Det er drevet av en sterk økonomisk vekst i USA. I Europa er bildet mer blandet, men vi tror at den siste tidens svake nøkkeltall er forbigående. En gjenopphenting av europeisk vekst støttes av sentral bankenes fortsatte ekspansive pengepolitikk og likviditetstilførsel.