Nettbank Privat

Kontakt

Sentralbord: 22 82 70 00

Alle telefonnumre og adresser

Sterkt resultat for SEB i Norge

SEB i Norge oppnådde driftsinntekter på MNOK 2810 ved utgangen av 3. kvartal 2014, etter god aktivitet samt en ekstraordinær gevinst på MNOK 608 i siste kvartal. Driftsresultatet endte på MNOK 1 963 hittil i år, en økning på totalt 57%, eller 9% eksklusiv ekstraordinær gevinst, i underliggende virksomhet sammenliknet med samme periode i fjor.

Investment Outlook

Det makroøkonomiske bildet fortsetter å gi et godt grunnlag for god avkastning i aksjer. Det er drevet av en sterk økonomisk vekst i USA. I Europa er bildet mer blandet, men vi tror at den siste tidens svake nøkkeltall er forbigående. En gjenopphenting av europeisk vekst støttes av sentral bankenes fortsatte ekspansive pengepolitikk og likviditetstilførsel.

Nordic Outlook

Akselererende global vekst er det mest sannsynlig globale økonomiske scenario for 2015, hjulpet av bedre utsikter i viktige land som USA, Storbritannia, Kina og India, skriver SEB Economic Research i siste nummer av sin kvartalsrapport Nordic Outlook.