Nettbank Privat

Kontakt

Sentralbord: 22 82 70 00

Alle telefonnumre og adresser

Lavt forbruk større trussel en lav oljepris

Lavere forbruk er en større trussel mot veksten i norsk økonomi enn lav oljepris. Fallet i oljeprisen har truffet resten av økonomien, og veksten i fastlands-BNP – eksklusiv olje, gass og shipping – er nå nede på omkring en prosent i fjerde kvartal 2015, sammenlignet med året før. Den største trusselen mot norsk vekst er reduksjon i forbruket, i følge vår siste Nordic Outlook-rapport.

Les rapporten

Historisk godt 2015 for SEB i Norge

SEB avsluttet 2015 med et solid kvartal preget av høy aktivitet og en sterk underliggende drift i alle virksomhetsområder. Et nøkternt kostnadsnivå har bidratt til et resultat som er det beste i bankens historie i Norge.

Les mer

CFO indeks: Norske finanssjefer uttrykker økt bekymring

Sett i lys av den lave oljeprisen og vanskeligere tider for enkelte industrier, var utfallet av undersøkelsen mer positivt enn vi fryktet.

Les mer