Renter innskudd


Følgende betingelser gjelder:

BeløpNominell renteEffektiv rente

 

Kr. 1-999 999  0,050% 0,05%
>kr. 1 000 000 1,246% 1,25%
     
Nye betingelser fra 31.05.2020    
Kr. 1-999 999  0,050% 0,050%
>kr. 1 000 000 0,50% 0,501%

Egne betingelser gjelder for kunder som inngår forvaltningsavtale.

For innskudd over NOK 10 millioner gjør vi individuell prising av innskudd.

Alle rentesatser gjelder fra første krone, og det er ingen uttaksbegrensninger. Ved overtrekk er renten p.t. 18% p.a.