Priser betalingsformidling Privat og Bedrift

Nettbank PrivatPris

Årsgebyr

Kr. 0,00

Betaling med KID

Kr. 0,00

Betaling uten KID

Kr. 0,00

Betaling utland*

Kr. 50,00

Hastebetaling utland*

Kr. 200,00

Overføring mellom egne konti

Kr. 0,00

Elektronisk sikkerhetskort (erstatningskort)

Kr. 100,00

eFaktura

Kr. 0,00

*Eventuelle omkostninger fra utenlandske banker kommer i tillegg.

Betaling

BankgiroPris
Levert i skranke Kr. 50,00
Betaling kontant Kr. 50,00
Giroutbetaling Kr. 50.00

 

AvtaleGiroPris
AvtaleGiro pr. stk. Kr. 0,00

 

Faste oppdragPris
Mellom egne konti Kr. 0,00
Til annen kunde Kr. 0,00
Innmelding av faste oppdrag - manuelt av banken Kr. 50,00

 

Betaling utlandPris
Betaling utland - manuelt av banken* Kr. 300,00
Hastebetaling innland/utland - manuelt av banken* Kr. 450,00
Betaling fra utland Kr. 100,00

* Eventuelle omkostninger fra utenlandske banker kommer i tillegg.

Øvrige tjenesterPris
Kontantuttak i kasse, konto i banken Kr. 0,00
Overføring manuelt av banken Kr. 50,00
Bekreftelser til kunde Kr. 50,00
Kopi av bilag Kr. 50,00
Rekommandert post Kr. 75,00
Etablering av depositumskonto* Kr. 2.500,00
Bankremisse Kr. 50,00
Sjekker, innlevering Kr. 50,00
Sperre beløp med bekreftelse Kr. 50,00
Revisjonsoppgave fra Kr. 1.500-5.000
Innløsning av valutasjekk** Kr. 300,00
Kjøp/salg valuta Kr. 50,00
Tillegg ved feil/mangler ved oppdrag  levert i skranke Kr. 75,00
Manuelle overføringer mellom egne konti Kr. 15,00
Kvittering med oblat Kr. 10,00

* Forutsetter at utleier har konto hos oss. Signert leiekontrakt sendes til banken i forkant. Konten har en rente på 0%.
** Eventuell porto og/eller omkostninger fra utenlandske banker kommer i tillegg.

Kort

Visa ClassicPris
Årsavgift Kr. 200,00
Erstatningskort Kr. 200,00
Kontantuttak i utlandet* Kr. 30,00
Kontantuttak minibank i Norge Kr. 0,00
Varekjøp* Kr. 0,00

* 1,75% i kurspåslag ved bruk av kort i utlandet 

Visa ElectronPris
Årsavgift Kr. 100,00
Erstatningskort Kr. 100,00
Kontantuttak minibank i Norge Kr. 0,00
Varekjøp* Kr. 0,00

* 1,75% i kurspåslag ved bruk av kort i utlandet