eFaktura "Ja takk til alle"

"Ja takk til alle" er en ny funksjon i nettbanken som gjør at du kan velge at du vil motta alle faktura som eFaktura. Ved å velge "Ja takk til alle" vil alle bedrifter som du har et kundeforhold til, og som tilbyr eFaktura, kunne sende deg eFaktura automatisk uten at du trenger å inngå egen eFakturaavtale for hver mottaker.

Fordeler med eFaktura

  • Du kan velge om du vil varsles i mobilbank, nettbank og/eller på e-post/sms når det kommer ny eFaktura.
  • Du kan endre konto eFakturaen skal betales fra, forfallsdato og beløp.
  • Du slipper å taste KID-nummer eller annen betalingsinformasjon.
  • Du godkjenner regningen før den blir betalt.
  • Du har alltid full oversikt og kontroll over betalingene i mobilbank og nettbank.

Spørsmål og svar om eFaktura ja takk til alle